PHPKonf 2020 Online

xml_set_notation_decl_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

xml_set_notation_decl_handlerGösterim bildirimi eylemcisini belirler

Açıklama

xml_set_notation_decl_handler ( resource $çözümleyici , callback $eylemci ) : bool

çözümleyici ile belirtilen XML çözümleyici için gösterim bildirimi eylemcisini belirler.

Bir gösterim bildirimi belge DTD'sinin bir parçası olup sözdizimi şöyledir:

<!NOTATION isim
{
sistem_id
|
genel_id
?>
Gösterim bildirimi tanımı için » XML 1.0 belirtiminin ilgili bölümüne bakınız.

Değiştirgeler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

eylemci

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi eylemci ile belirtilen işlevin beş değiştirge kabul etmesi gerekir:

eylemci ( resource $çözümleyici , string $gösterim_adı , string $taban , string $sistem_id , string $genel_id )
çözümleyici
İlk değiştirge, eylemci işlevi çağıran XML çözümleyicinin tanıtıcısıdır.
gösterim_adı
Yukarıdaki gösterim bildirimi sözdiziminde isim değiştirgesinin değeri.
taban
Harici öğenin sistem betimleyicisini (sistem_id) çözümlemek için kullanılacak dizge. Şimdilik bu değiştirge daima boş bir dizgedir.
system_id
Harici gösterim bildiriminin sistem betimleyicisi.
public_id
Harici öğenin genel betimleyicisi. Belirtilmediği takdirde boş bir dizgedir. Betimleyici içindeki boşluklar XML belirtiminde belirtildiği gibi normalleştirilir.

eylemci değiştirgesinde işlev olarak boş bir dizge veya FALSE belirtilirse ilgili eylemci iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top