PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

xml_set_notation_decl_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_notation_decl_handlerGösterim bildirimi işleyiciyi belirler

Açıklama

xml_set_notation_decl_handler(XMLParser $çözümleyici, callable $eylemci): bool

çözümleyici ile belirtilen XML çözümleyici için gösterim bildirimi işleyiciyi belirler.

Bir gösterim bildirimi belge DTD'sinin bir parçası olup sözdizimi şöyledir:

<!NOTATION isim
{
sistem_id
|
genel_id
?>
Gösterim bildirimi tanımı için » XML 1.0 belirtiminin ilgili bölümüne bakınız.

Değiştirgeler

çözümleyici

Gösterim bildirimi işleyici işlevini ayarlamak için XML çözümleyiciye başvuru.

işleyici

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi işleyici ile belirtilen işlevin beş değiştirge kabul etmesi gerekir:

işleyici(
    XMLParser $çözümleyici,
    string $gösterim_adı,
    string $taban,
    string $sistem_id,
    string $genel_id
)
çözümleyici
İlk değiştirge, işleyici işlevi çağıran XML çözümleyicinin tanıtıcısıdır.
gösterim_adı
Yukarıdaki gösterim bildirimi sözdiziminde isim değiştirgesinin değeri.
taban
Harici öğenin sistem betimleyicisini (sistem_id) çözümlemek için kullanılacak dizge. Şimdilik bu değiştirge daima boş bir dizgedir.
system_id
Harici gösterim bildiriminin sistem betimleyicisi.
public_id
Harici öğenin genel betimleyicisi. Belirtilmediği takdirde boş bir dizgedir. Betimleyici içindeki boşluklar XML belirtiminde belirtildiği gibi normalleştirilir.

işleyici değiştirgesinde işlev olarak boş bir dizge veya false belirtilirse ilgili işleyici iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top