PHPCon Poland 2024

xml_set_notation_decl_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_notation_decl_handlerGösterim bildirimi işleyiciyi belirler

Açıklama

xml_set_notation_decl_handler(XMLParser $ayrıştırıcı, callable $eylemci): true

ayrıştırıcı ile belirtilen XML ayrıştırıcı için gösterim bildirimi işleyiciyi belirler.

Bir gösterim bildirimi belge DTD'sinin bir parçası olup sözdizimi şöyledir:

<!NOTATION isim
{
sistem_id
|
genel_id
?>
Gösterim bildirimi tanımı için » XML 1.0 belirtiminin ilgili bölümüne bakınız.

Bağımsız Değişkenler

ayrıştırıcı

XML ayrıştırıcı.

işleyici

null veya boş dizge belirtilirse işleyici bunu varsayılan duruma getirir.

işleyici callable türündeyse, işleyici işlev olarak kullanılır.

işleyici string türündeyse, xml_set_object() ile atanmış bir nesnenin yöntem ismi olabilir.

İşleyici işlev sözdizimi:

işleyici(
    XMLParser $ayrıştırıcı,
    string $gösterim_adı,
    string|false $taban,
    string $sistem_id,
    string|false $genel_id
): void
ayrıştırıcı
İşleyiciyi çağıran XML ayrıştırıcı.
gösterim_adı
Yukarıdaki gösterim bildirimi sözdiziminde isim bağımsız değişkeninin değeri.
taban
Harici öğenin sistem betimleyicisini (sistem_id) ayrıştırmak için kullanılacak dizge.
system_id
Öğe bildiriminde belirtilen sistem betimleyicisi.
public_id
Öğe bildiriminde belirtilen genel betimleyicisi. Belirtilmediği takdirde boş dizgedir. Betimleyici içindeki boşluklar XML belirtiminde belirtildiği gibi normalleştirilir.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top