PHPCon Poland 2024

xml_set_start_namespace_decl_handler

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_start_namespace_decl_handlerİsim alanı bildirimi başlatma işleyicisini belirler

Açıklama

xml_set_start_namespace_decl_handler(XMLParser $ayrıştırıcı, callable $işleyici): true

İsim alanı bildirimi yapıldığında bu işlev çağrılır. İsim alanı bildirimleri başlangıç etiketinde bulunur. Fakat, isim alanı bildirim işleyici, her isim alanlı etiket için başlangıç etiketi işleyiciden önce çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

ayrıştırıcı

XML ayrıştırıcı.

işleyici

null veya boş dizge belirtilirse işleyici bunu varsayılan duruma getirir.

işleyici callable türündeyse, işleyici işlev olarak kullanılır.

işleyici string türündeyse, xml_set_object() ile atanmış bir nesnenin yöntem ismi olabilir.

İşleyici işlev sözdizimi:

işleyici(resource $ayrıştırıcı, string|false $önek, string $uri): void
ayrıştırıcı
İşleyiciyi çağıran XML ayrıştırıcı.
önek
Önek yoksa false
uri
İsimalanı için URI.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top