xml_parser_free

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_parser_freeXML çözümleyiciyi serbest bırakır

Açıklama

xml_parser_free(XMLParser $çözümleyici): bool

Bilginize:

Bu işlevin bir etkisi yoktur. PHP 8.0.0 öncesinde, bu işev özkaynağı kapatmak için kullanılırdı.

Belirtilen XML çözümleyici için ayrılan kaynakları serbest bırakır.

Dikkat

PHP 8.0.0'dan önce, ayrıştırma bittiğinde xml_parser_free() çağrısına ek olarak, çözümleyici kaynağına bir nesneden başvuruluyorsa bellek sızıntılarını önlemek için ayrıştırıcı başvurusunu açıkça kaldırmak gerekiyordu.

Bağımsız Değişkenler

çözümleyici

XMLParser nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top