PHP 8.0.0 Released!

xml_get_error_code

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

xml_get_error_codeXML çözümleyici hata kodunu döndürür

Açıklama

xml_get_error_code ( resource $çözümleyici ) : int

XML çözümleyici hata kodunu döndürür.

Değiştirgeler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

Dönen Değerler

çözümleyici olarak geçerli bir çözümleyici belirtilmemişse FALSE, aksi takdirde Hata Kodları sayfasında listelenen hata kodlarından biri döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top