xml_set_unparsed_entity_decl_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_unparsed_entity_decl_handlerAyrıştırılmayan öğe bildirimi işleyicisini belirler

Açıklama

xml_set_unparsed_entity_decl_handler(XMLParser $ayrıştırıcı, callable $işleyici): true

ayrıştırıcı ile belirtilen XML ayrıştırıcı için ayrıştırılmayan öğe bildirimi (NDATA) işleyicisini belirler.

XML ayrıştırıcı, aşağıdaki gibi bir NDATA bildirimli bir harici öğe bildirimi saptarsa ismi işleyici bağımsız değişkeninde belirtilen işlev çağrılır:

<!ENTITY <parameter>isim</parameter> {<parameter>genel_id</parameter> | <parameter>sistem_id</parameter>}
        NDATA <parameter>notationName</parameter>

<!ENTITY isim {genel_id | sistem_id}

        NDATA gösterim_adı

Harici öğe olarak bildirilen gösterim tanımı için » XML 1.0 belirtiminin ilgili bölümüne bakınız.

Bağımsız Değişkenler

ayrıştırıcı

XML ayrıştırıcı.

işleyici

null veya boş dizge belirtilirse işleyici bunu varsayılan duruma getirir.

işleyici callable türündeyse, işleyici işlev olarak kullanılır.

işleyici string türündeyse, xml_set_object() ile atanmış bir nesnenin yöntem ismi olabilir.

İşleyici işlev sözdizimi:

işleyici(
    resource $ayrıştırıcı,
    string $öğe_adı,
    string|false $taban,
    string $sistem_id,
    string|false $genel_id,
    string|false $gösterim_adı
): void
ayrıştırıcı
İşleyiciyi çağıran XML ayrıştırıcı.
öğe_adı
Tanımlanmaya hazırlanılan öğenin ismi.
taban
Harici öğenin sistem betimleyicisini (sistem_id) ayrıştırmak için kullanılacak dizge. Şimdilik bu bağımsız değişken daima boş bir dizgedir.
sistem_id
Öğe bildiriminde belirtilen sistem betimleyicisi.
genel_id
Öğe bildiriminde belirtilen genel betimleyicisi. Belirtilmediği takdirde boş dizgedir. Betimleyici içindeki boşluklar XML belirtiminde belirtildiği gibi normalleştirilir.
gösterim_adı
Bu öğenin gösterim ismi; (xml_set_notation_decl_handler() işlevine bakınız).

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top