PHPKonf 2020 Online

xml_set_unparsed_entity_decl_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

xml_set_unparsed_entity_decl_handlerÇözümlenmeyen öğe bildirimi eylemcisini belirler

Açıklama

xml_set_unparsed_entity_decl_handler ( resource $çözümleyici , callback $eylemci ) : bool

çözümleyici ile belirtilen XML çözümleyici için çözümlenmeyen öğe bildirimi (NDATA) eylemcisini belirler.

XML çözümleyici, aşağıdaki gibi bir NDATA bildirimli bir harici öğe bildirimi saptarsa ismi eylemci değiştirgesinde belirtilen işlev çağrılır:

<!ENTITY isim {genel_id | sistem_id}

        NDATA gösterim_adı

Harici öğe olarak bildirilen gösterim tanımı için » XML 1.0 belirtiminin ilgili bölümüne bakınız.

Değiştirgeler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

eylemci

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi eylemci ile belirtilen işlevin altı değiştirge kabul etmesi gerekir:

eylemci ( resource $çözümleyici , string $öğe_adı , string $taban , string $sistem_id , string $genel_id , string $gösterim_adı )
çözümleyici
İlk değiştirge, eylemci işlevi çağıran XML çözümleyicinin tanıtıcısıdır.
öğe_adı
Tanımlanmaya hazırlanılan öğenin ismi.
taban
Harici öğenin sistem betimleyicisini (sistem_id) çözümlemek için kullanılacak dizge. Şimdilik bu değiştirge daima boş bir dizgedir.
sistem_id
Harici öğenin sistem betimleyicisi.
genel_id
Harici öğenin genel betimleyicisi. Belirtilmediği takdirde boş bir dizgedir. Betimleyici içindeki boşluklar XML belirtiminde belirtildiği gibi normalleştirilir.
gösterim_adı
Bu öğenin gösterim ismi (xml_set_notation_decl_handler() işlevine bakınız).

eylemci değiştirgesinde işlev olarak boş bir dizge veya FALSE belirtilirse ilgili eylemci iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top