xml_set_processing_instruction_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_processing_instruction_handlerİşlem komutu (PI) işleyicisini belirler

Açıklama

xml_set_processing_instruction_handler(XMLParser $çözümleyici, callable $işleyici): bool

çözümleyici ile belirtilen XML çözümleyici için işlem komutu (PI) işleyicisini belirler.

Bir işlem komutunun biçemi şöyledir:

<?hedef veri?>
PHP kodunu böyle bir işlem komutu içine koyabilirsiniz, fakat bir sınırlama konusunda dikkatli olmalısınız: Bir XML işlemci komutunda kapama etiketi (?>) öncelenmemelidir (anlamsızlaştırılmamalıdır). Dolayısıyla XML belgelere işlem komutlarıyla gömülen PHP kodları böyle karakter dizilimleri içermemelidir. Aksi takdirde, PHP kodu ve işlem komutunun kapama etiketi karakter verisi olarak ele alınır.

Değiştirgeler

çözümleyici

İşlem komutu işleyici işlevini ayarlamak için XML çözümleyiciye başvuru.

işleyici

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi işleyici ile belirtilen işlevin üç değiştirge kabul etmesi gerekir:

işleyici(XMLParser $çözümleyici, string $hedef, string $veri)
çözümleyici
İlk değiştirge, işleyici işlevi çağıran XML çözümleyicinin tanıtıcısıdır.
hedef
İkinci değiştirge, hedef, PI hedefini içermelidir.
veri
Üçüncü değiştirge, veri, PI verisini içermelidir.

işleyici değiştirgesinde işlev olarak boş bir dizge veya false belirtilirse ilgili işleyici iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top