xml_set_processing_instruction_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_processing_instruction_handlerİşlem komutu (PI) işleyicisini belirler

Açıklama

xml_set_processing_instruction_handler(XMLParser $ayrıştırıcı, callable $işleyici): true

ayrıştırıcı ile belirtilen XML ayrıştırıcı için işlem komutu (PI) işleyicisini belirler.

Bir işlem komutunun biçemi şöyledir:

<?hedef
veri
?>

Dikkat

PHP kodu <?php işlem komutu içine konabilir. Böylece bir XML belgesisi PHP kodu içerebilir. Ancak, XML işlem komutunda kapama etiketi (?>) verinin bir parçası olmamalıdır. İşlem komutunun kapama etiketi gömülü PHP kodunun içinde yer alırsa, PHP kodu ve işlem komutunun "asıl" kapama etiketi karakter verisi olarak ele alınır.

Bağımsız Değişkenler

ayrıştırıcı

XML ayrıştırıcı.

işleyici

null veya boş dizge belirtilirse işleyici bunu varsayılan duruma getirir.

işleyici callable türündeyse, işleyici işlev olarak kullanılır.

işleyici string türündeyse, xml_set_object() ile atanmış bir nesnenin yöntem ismi olabilir.

İşleyici işlev sözdizimi:

işleyici(XMLParser $ayrıştırıcı, string $hedef, string $veri): void
ayrıştırıcı
İşleyiciyi çağıran XML ayrıştırıcı.
hedef
İşlem komutu hedefini içermelidir.
veri
İşlem komutu verisini içermelidir.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top