xml_set_processing_instruction_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

xml_set_processing_instruction_handlerİşlem komutu (PI) eylemcisini belirler

Açıklama

xml_set_processing_instruction_handler ( resource $çözümleyici , callback $eylemci ) : bool

çözümleyici ile belirtilen XML çözümleyici için işlem komutu (PI) eylemcisini belirler.

Bir işlem komutunun biçemi şöyledir:

<?hedef veri?>
PHP kodunu böyle bir işlem komutu içine koyabilirsiniz, fakat bir sınırlama konusunda dikkatli olmalısınız: Bir XML işlemci komutunda kapama etiketi (?>) öncelenmemelidir (anlamsızlaştırılmamalıdır). Dolayısıyla XML belgelere işlem komutlarıyla gömülen PHP kodları böyle karakter dizilimleri içermemelidir. Aksi takdirde, PHP kodu ve işlem komutunun kapama etiketi karakter verisi olarak ele alınır.

Değiştirgeler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

eylemci

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi eylemci ile belirtilen işlevin üç değiştirge kabul etmesi gerekir:

handler ( resource $çözümleyici , string $hedef , string $veri )
çözümleyici
İlk değiştirge, eylemci işlevi çağıran XML çözümleyicinin tanıtıcısıdır.
hedef
İkinci değiştirge, hedef, PI hedefini içermelidir.
veri
Üçüncü değiştirge, veri, PI verisini içermelidir.

eylemci değiştirgesinde işlev olarak boş bir dizge veya FALSE belirtilirse ilgili eylemci iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top