PHP 8.1.26 Released!

xml_set_default_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_default_handlerÖntanımlı işleyiciyi belirler

Açıklama

xml_set_default_handler(XMLParser $ayrıştırıcı, callable $işleyici): true

ayrıştırıcı ile belirtilen XML ayrıştırıcı için öntanımlı işleyici belirler.

Bağımsız Değişkenler

ayrıştırıcı

XML ayrıştırıcı.

işleyici

null veya boş dizge belirtilirse işleyici bunu varsayılan duruma getirir.

işleyici callable türündeyse, işleyici işlev olarak kullanılır.

işleyici string türündeyse, xml_set_object() ile atanmış bir nesnenin yöntem ismi olabilir.

İsmi işleyici ile belirtilen işlevin şuna benzemesi gerekir:

işleyici(XMLParser $ayrıştırıcı, string $veri): void
ayrıştırıcı
İşleyiciyi çağıran XML ayrıştırıcı.
veri
veri, karakter verisini içerir. Dizge, XML bildirimi, belge türü bildirimi veya diğer işleyiciler tarafından ele alınmayan başka bir verileri içerebilir.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-2
anoril at anoril dot com
17 years ago
I have the same issue using two installation of PHP5: on accepts to use the default handler while the other only uses the character_data one.

Maybe a configuration problem...

;) Nonor.
up
-2
phillip
18 years ago
it seems to me that in PHP5 the function defined as default-handler (using xml_set_default_handler()) doesen't get passed the cdata anymore:

i.e.:
xml_set_element_handler($this->parser, 'parseSTART', 'parseEND');
xml_set_default_handler($this->parser, 'parseDEFAULT');
function parseSTART() { ... }
function parseEND() { ... }
function parseDEFAULT() { ... }

under PHP5, parseDEFAULT will NOT get passed any cdata, but unter PHP4 it will. at least that's my take on the strange stuff (not) happening after migrating to PHP5.

my solution was to add a xml_set_character_data_handler($parser, 'parseDEFAULT'). it worked for me.
To Top