xml_parser_get_option

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_parser_get_optionXML ayrıştırıcı seçeneklerini döndürür

Açıklama

xml_parser_get_option(XMLParser $ayrıştırıcı, int $seçenek): string|int|bool

Belirtilen XML ayrıştırıcı seçeneğinin değerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

ayrıştırıcı

XMLParser nesnesi.

seçenek
Değeri öğrenilecek seçenek. XML_OPTION_CASE_FOLDING XML_OPTION_SKIP_TAGSTART, XML_OPTION_SKIP_WHITE veya XML_OPTION_TARGET_ENCODING belirtilebilir. Bu seçeneklerin açıklamaları için xml_parser_set_option() işlevine bakınız.

Dönen Değerler

Seçeneğin değeri döner.

Hatalar/İstisnalar

seçenek ile geçersiz bir değer aktarıldığında ValueError istisnası oluşur.

PHP 8.0.0 öncesinde, böyle bir durumda işlev false döndürürken bir E_WARNING üretilirdi.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.3.0 İşlev ikilik seçenekler için artık ikilik sonuç döndürüyor.
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
8.0.0 seçenek ile geçersiz bir değer aktarıldığında artık ValueError istisnası oluşuyor.
7.1.24, 7.2.12, 7.3.0 seçenek artık XML_OPTION_SKIP_TAGSTART ve XML_OPTION_SKIP_WHITE sabitini de destekliyor.
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
dnricky at hotmail dot com
6 years ago
<?php
$xmlparser
= xml_parser_create();

echo
"XML_OPTION_CASE_FOLDING:" . xml_parser_get_option($xmlparser, XML_OPTION_CASE_FOLDING) . "<br />"; //Specifies if case-folding is enabled. Enabled by default. Can be 1 (TRUE) or 0 (FALSE)

echo "XML_OPTION_TARGET_ENCODING:" . xml_parser_get_option($xmlparser, XML_OPTION_TARGET_ENCODING ) . "<br />"; //Specifies which target encoding to use in this XML parser. By default, it is set to the same as the xml_parser_create() function. Supported target encodings are ISO-8859-1, US-ASCII and UTF-8.

xml_parser_free($xmlparser);
?>
To Top