PHP 8.0.0 Released!

xml_parser_get_option

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

xml_parser_get_optionXML çözümleyici seçeneklerini döndürür

Açıklama

xml_parser_get_option ( resource $çözümleyici , int $seçenek ) : mixed

Belirtilen XML çözümleyici seçeneğinin değerini döndürür.

Değiştirgeler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

seçenek
Değeri öğrenilecek seçenek. XML_OPTION_CASE_FOLDING veya XML_OPTION_TARGET_ENCODING belirtilebilir. Bu seçeneklerin açıklamaları için xml_parser_set_option() işlevine bakınız.

Dönen Değerler

çözümleyici veya seçenek geçerli değilse FALSE döner ve ayrıca bir E_WARNING çıktılanır, aksi takdirde seçeneğin değeri döner.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
dnricky at hotmail dot com
3 years ago
<?php
$xmlparser
= xml_parser_create();

echo
"XML_OPTION_CASE_FOLDING:" . xml_parser_get_option($xmlparser, XML_OPTION_CASE_FOLDING) . "<br />"; //Specifies if case-folding is enabled. Enabled by default. Can be 1 (TRUE) or 0 (FALSE)

echo "XML_OPTION_TARGET_ENCODING:" . xml_parser_get_option($xmlparser, XML_OPTION_TARGET_ENCODING ) . "<br />"; //Specifies which target encoding to use in this XML parser. By default, it is set to the same as the xml_parser_create() function. Supported target encodings are ISO-8859-1, US-ASCII and UTF-8.

xml_parser_free($xmlparser);
?>
To Top