Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

XML_ERROR_NONE (int)
XML_ERROR_NO_MEMORY (int)
XML_ERROR_SYNTAX (int)
XML_ERROR_NO_ELEMENTS (int)
XML_ERROR_INVALID_TOKEN (int)
XML_ERROR_UNCLOSED_TOKEN (int)
XML_ERROR_PARTIAL_CHAR (int)
XML_ERROR_TAG_MISMATCH (int)
XML_ERROR_DUPLICATE_ATTRIBUTE (int)
XML_ERROR_JUNK_AFTER_DOC_ELEMENT (int)
XML_ERROR_PARAM_ENTITY_REF (int)
XML_ERROR_UNDEFINED_ENTITY (int)
XML_ERROR_RECURSIVE_ENTITY_REF (int)
XML_ERROR_ASYNC_ENTITY (int)
XML_ERROR_BAD_CHAR_REF (int)
XML_ERROR_BINARY_ENTITY_REF (int)
XML_ERROR_ATTRIBUTE_EXTERNAL_ENTITY_REF (int)
XML_ERROR_MISPLACED_XML_PI (int)
XML_ERROR_UNKNOWN_ENCODING (int)
XML_ERROR_INCORRECT_ENCODING (int)
XML_ERROR_UNCLOSED_CDATA_SECTION (int)
XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING (int)
XML_OPTION_CASE_FOLDING (int)
XML_OPTION_TARGET_ENCODING (int)
XML_OPTION_SKIP_TAGSTART (int)
XML_OPTION_SKIP_WHITE (int)
XML_SAX_IMPL (string)
Yöntemin SAX gerçeklenimi. libxml veya expat olabilir.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top