PHP 8.1.28 Released!

Büyük Harfe Dönüşüm

Elemanları işlemekte kullanılan işlevler eleman isimlerini büyük harfe dönüştürerek ele alabilir. Büyük harfe dönüştürme işlemi eleman isminde bulunan küçük harflerin yerine büyük harfli eşdeğerlerini koymaktan ibarettir. Ancak, XML dilinin harf büyüklüğüne duyarlı bir dil olduğunu unutmayın.

Öntanımlı olarak, bu işlevlere aktarılan eleman isimleri tamamen büyük harfe dönüşürülür. Bu davranış xml_parser_get_option() işleviyle sorgulanıp xml_parser_set_option() işleviyle değiştirilebilir. (Ç.N.: Türkçe yerelinde i ve ı harfleriyle ilgili dönüşümlerde dikkatli olun. Bu dönüşümün yapılmasına izin vermemek daha iyi olabilir.)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top