PHP 8.1.28 Released!

Geriçağırım İşlevleri

XML geriçağırım işlevlerinin tanımlayan işlevler:

Desteklenen XML eylemcileri
Eylemciyi belirleyen PHP işlevi Olay açıklaması
xml_set_element_handler() XML çözümleyicinin her başlangıç veya bitiş etiketine rastlayışında oluşan eleman olayları. Başlangıç ve bitiş etiketlerinin eylemcileri ayrı ayrıdır.
xml_set_character_data_handler() Kabaca, etiketler arasındaki boşluklar dahil, XML belgelerin imlenim dışında kalan tüm içeriği karakter verisini oluşturur. XML çözümleyicinin boşluk eklemeye ve kaldırmaya karar veremeyeceğine dikkat ediniz. Boşlukların önem derecelerine karar vermek uygulamaya (yani, size) bırakılmıştır.
xml_set_processing_instruction_handler() PHP ile yazılım geliştirenlerin işlem komutları (PI - processing instruction) hakkında bilgi sahibi oldukları varsayılır. <?php ?> bir işlem komutu olup php dizgesine PI hedefi adı verilir. "XML" ile başlayan PI hedefleri hariç, tüm PI hedefleri uygulamaya özgü ele alınır.
xml_set_default_handler() Diğer eylemciler tarafından ele alınmayan herşey öntanımlı eylemci tarafından ele alınır. XML ve belge türü bildirimleri gibi şeyleri öntanımlı eylemcilere bırakabilirsiniz.
xml_set_unparsed_entity_decl_handler() Çözümlenmeyen öğe bildirimleri (NDATA) için bu eylemci çağrılır.
xml_set_notation_decl_handler() Gösterim bildirimleri için bu eylemci çağrılır.
xml_set_external_entity_ref_handler() XML çözümleyici, harici olarak çözümlenecek bir genel öğeye bir gönderim bulduğunda bu eylemci çağrılır. Bu örneğin, bir dosyaya veya bir URL'ye bir atıf olabilir. Gerçekleme örneği olarak harici öğe örneğine bakınız.
xml_set_start_namespace_decl_handler() Bu işleyici, bir isimalanı bildiriminin başlangıcı için çağrılır.
xml_set_end_namespace_decl_handler() Bu işleyici, bir isimalanı bildiriminin sonu için çağrılır. Bu olay libXML tarafından tetiklenmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top