PHP 8.1.28 Released!

Giriş

XML, Genişletilebilir İmlenim Dili, XML belgeleri denen veri nesneleri sınıfını ve kısmen de bunlar üzerinde işlem yapacak bilgisayar programlarının davranışını açıklar. W3C tarafından bir standart olarak yayınlanmıştır. » http://www.w3.org/XML/ adresinde XML ve ilgili teknolojiler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Standardın » Türkçe çevirisi mevcuttur.

Bu eklenti James Clark'ın expat kütüphanesini gerektirir. Bu işlevlerle bir XML belgeyi çözümleyebilirsiniz ancak belgenin geçerliliğini doğrulatamazsınız. Eklenti, üç karakter kodlamasını destekler: US-ASCII, ISO-8859-1 ve UTF-8. UTF-16 desteklenmemektedir.

Bu eklentiyle XML çözümleyiciler oluşturabilir ve farklı XML olayları için eylemciler tanımlayabilirsiniz. Ayrıca, her XML çözümleyicinin ayarlanabilen bir kaç bağımsız değişkeni de vardır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top