CascadiaPHP 2024

xml_set_end_namespace_decl_handler

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_end_namespace_decl_handlerİsim alanı bildirimi sonlandırma işleyiciyi belirler

Açıklama

xml_set_end_namespace_decl_handler(XMLParser $ayrıştırıcı, callable $işleyici): true

İsim alanı bildirimi etki alanından çıkılırken çağrılacak işleyici işlevi belirler. İsim alanı bildirimi sonlandırma işleyicisi, her isim alanlı başlangıç etiketinin karşılığı olan kapama etiketinin işleyicisinden sonra çağrılır.

Dikkat

Bu yöntem libXML tarafından desteklenmemektedir, bu bakımdan kayıtlı işleyici çağrılamaz.

Bağımsız Değişkenler

ayrıştırıcı

XML ayrıştırıcı.

işleyici

null veya boş dizge belirtilirse işleyici bunu varsayılan duruma getirir.

işleyici callable türündeyse, işleyici işlev olarak kullanılır.

işleyici string türündeyse, xml_set_object() ile atanmış bir nesnenin yöntem ismi olabilir.

İşleyici işlev sözdizimi:

işleyici(XMLParser $ayrıştırıcı, string|false $önek)
ayrıştırıcı
İşleyiciyi çağıran XML ayrıştırıcı.
önek
Önek yoksa false.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Ayrıca Bakınız

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top