xml_get_current_byte_index

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_get_current_byte_indexXML çözümleyicinin geçerli bayt indisini döndürür

Açıklama

xml_get_current_byte_index(XMLParser $çözümleyici): int

Belirtilen XML çözümleyicinin geçerli bayt indisini döndürür.

Değiştirgeler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

Dönen Değerler

çözümleyici olarak geçerli bir çözümleyici belirtilmemişse false, aksi takdirde çözümleyici veri tamponundaki geçerli baytın indisini döndürür (ilk baytın indisi 0'dır).

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.

Notlar

Uyarı

İşlev, karakter kodlamasından bağımsız olarak metnin UTF-8 kodlamasına göre bayt indisini döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
turan dot yuksel at tcmb dot gov dot tr
17 years ago
The outcome of this function is heavily dependent on the parser implementation used. For example, at the point where the start_element_ callback is called, libxml2 parser consumes the entire element name and attributes, however expat does not.
To Top