PHP 8.0.0 Released!

xml_parser_create_ns

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

xml_parser_create_nsİsim alanı destekli bir XML çözümleyici oluşturur

Açıklama

xml_parser_create_ns ([ string $kodlama [, string $ayraç = ':' ]] ) : resource

xml_parser_create_ns() işlevi, isim alanı destekli yeni bir XML çözümleyici oluşturup diğer XML işlevleri tarafından kullanılmak üzere çözümleyici için bir tanıtıcı döndürür.

Değiştirgeler

kodlama

İsteğe bağlı kodlama değiştirgesi ile PHP4'te girdi/çıktı için karakter kodlaması belirtilir. PHP 5'ten itibaren, girdi kodlaması özdevinimli olarak algılanmakta olduğundan bu değiştirge ile sadece çıktı karakter kodlaması belirtilebilmektedir. PHP 4'te her iki kodlama da aynı olmak zorundadır. Değiştirgeye boş bir dizge atanmışsa çözümleyici belgenin ilk 3 veya 4 baytına bakarak kodlamayı belirlemeye çalışır. PHP 5.0.0 ve 5.0.1'de öntanımlı karakter kümesi ISO-8859-1, PHP 5.0.2'den itibaren UTF-8'dir. Desteklenen karakter kodlamaları: ISO-8859-1, UTF-8 ve US-ASCII.

ayraç

İsim alanı içeren etiket ve öznitelik isimlerinde isim alanı önekinden sonra kullanılacak ayraç.

Dönen Değerler

Yeni XML çözümleyicinin tanıtıcısı ile döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
jonnyNO at SPAM dot sanriowasteland dot net
18 years ago
This is from the Expat Function Reference by Clark Cooper, which is a reference to the C api.  

"XML_Parser XML_ParserCreateNS(const XML_Char*encoding, XML_Char sep)
Constructs a new parser that has namespace processing in effect. Namespace expanded element names and attribute names are returned as a concatenation of the namespace URI, sep, and the local part of the name. This means that you should pick a character for sep that can't be part of a legal URI."

(from http://www.xml.com/pub/a/1999/09/expat/reference.html)

So thats what this function is for.  Now you know.
up
0
bishop at php dot net
1 year ago
Internals has proposed[1] changing this extension from resource-based to object-based. When this change is made, xml_parser_create_ns will return an object, not a resource. Application developers are encouraged to replace any checks for explicit success, like:

<?php
$res
= xml_parser_create_ns(/*...*/);
if (!
is_resource($res)) {
   
// ...
}
?>

With a check for explicit failure:
<?php
$res
= xml_parser_create_ns(/*...*/);
if (
false === $res) {
   
// ...
}

[
1]: https://marc.info/?l=php-internals&m=154998365013373&w=2
To Top