xml_parser_create_ns

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_parser_create_nsİsim alanı destekli bir XML çözümleyici oluşturur

Açıklama

xml_parser_create_ns(?string $kodlama = null, string $ayraç = ":"): XMLParser

xml_parser_create_ns() işlevi, isim alanı destekli yeni bir XML çözümleyici oluşturup diğer XML işlevleri tarafından kullanılmak üzere bir XMLParser örneği döndürür.

Bağımsız Değişkenler

kodlama

Girdi kodlaması otomatik olarak algılanmakta olduğundan bu bağımsız değişken ile sadece çıktı karakter kodlaması belirtilebilmektedir. Öntanımlı karakter kümesi UTF-8'dir. Desteklenen karakter kodlamaları: ISO-8859-1, UTF-8 ve US-ASCII.

ayraç

İsim alanı içeren etiket ve öznitelik isimlerinde isim alanı önekinden sonra kullanılacak ayraç.

Dönen Değerler

Yeni bir XMLParser örneği ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Bu işlev artık bir XMLParser örneği döndürüyor; evvelce, resource türünde bir değer dönerdi, başarısızlık durumunda false döner.
8.0.0 kodlama artık boş olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
jonnyNO at SPAM dot sanriowasteland dot net
21 years ago
This is from the Expat Function Reference by Clark Cooper, which is a reference to the C api.

"XML_Parser XML_ParserCreateNS(const XML_Char*encoding, XML_Char sep)
Constructs a new parser that has namespace processing in effect. Namespace expanded element names and attribute names are returned as a concatenation of the namespace URI, sep, and the local part of the name. This means that you should pick a character for sep that can't be part of a legal URI."

(from http://www.xml.com/pub/a/1999/09/expat/reference.html)

So thats what this function is for. Now you know.
up
0
bishop at php dot net
5 years ago
Internals has proposed[1] changing this extension from resource-based to object-based. When this change is made, xml_parser_create_ns will return an object, not a resource. Application developers are encouraged to replace any checks for explicit success, like:

<?php
$res
= xml_parser_create_ns(/*...*/);
if (!
is_resource($res)) {
// ...
}
?>

With a check for explicit failure:
<?php
$res
= xml_parser_create_ns(/*...*/);
if (
false === $res) {
// ...
}

[
1]: https://marc.info/?l=php-internals&m=154998365013373&w=2
To Top