PHP 8.1.9 Released!

xml_set_external_entity_ref_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_external_entity_ref_handlerHarici öğe gönderimi işleyiciyi belirler

Açıklama

xml_set_external_entity_ref_handler(XMLParser $çözümleyici, callable $işleyici): bool

çözümleyici ile belirtilen XML çözümleyici için harici öğe gönderimi işleyiciyi belirler.

Değiştirgeler

çözümleyici

Harici öğe başvurusu işleyici işlevini ayarlamak için XML çözümleyiciye başvuru.

işleyici

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi işleyici değiştirgesiyle belirtilen işlev beş değiştirge kabul etmeli ve bir tamsayı değer döndürmelidir. Eğer false döndürülürse (bir değer dönmemesi hali), XML çözümleyici çözümlemeyi durdurur ve xml_get_error_code() işlevi XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING hatasını döndürür. İşleyici işlev sözdizimi:

işleyici(
    XMLParser $çözümleyici,
    string $açık_öğe_isimleri,
    string $taban,
    string $sistem_id,
    string $genel_id
)
çözümleyici
İlk değiştirge, işleyici işlevi çağıran XML çözümleyici nesnesi
açık_öğe_isimleri
İkinci değiştirge, açık_öğe_isimleri, öğenin çözümlenmesi için açılan öğe isimlerinin boşluk ayraçlı listesidir (belirtilen öğenin ismi dahil).
taban
Harici öğenin sistem betimleyicisini (sistem_id) çözümlemek için kullanılacak dizge. Şimdilik bu değiştirge daima boş bir dizgedir.
system_id
Harici öğenin sistem betimleyicisi.
public_id
Harici öğenin genel betimleyicisi. Belirtilmediği takdirde boş bir dizgedir. Betimleyici içindeki boşluklar XML belirtiminde belirtildiği gibi normalleştirilir.

işleyici değiştirgesinde işlev olarak boş bir dizge veya false belirtilirse ilgili işleyici iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
7.3.0 Eklenti libxml'e dayalı oluşturulmuşsa işleyici dönüş değeri artık yoksayılmıyor. Evvelce dönüş değeri yoksayılır ve çözümleme hiç bitmezdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top