xml_set_external_entity_ref_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_external_entity_ref_handlerHarici öğe gönderimi işleyiciyi belirler

Açıklama

xml_set_external_entity_ref_handler(XMLParser $ayrıştırıcı, callable $işleyici): true

ayrıştırıcı ile belirtilen XML ayrıştırıcı için harici öğe gönderimi işleyiciyi belirler.

Bağımsız Değişkenler

ayrıştırıcı

XML ayrıştırıcı.

işleyici

null veya boş dizge belirtilirse işleyici bunu varsayılan duruma getirir.

işleyici callable türündeyse, işleyici işlev olarak kullanılır.

işleyici string türündeyse, xml_set_object() ile atanmış bir nesnenin yöntem ismi olabilir.

İşleyici işlev sözdizimi:

işleyici(
    XMLParser $ayrıştırıcı,
    string $açık_öğe_isimleri,
    string|false $taban,
    string $sistem_id,
    string|false $genel_id
): bool
ayrıştırıcı
İşleyiciyi çağıran XML ayrıştırıcı.
açık_öğe_isimleri
Öğenin ayrıştırılması için açılan öğe isimlerinin boşluk ayraçlı listesidir (belirtilen öğenin ismi dahil).
taban
Harici öğenin sistem betimleyicisini (sistem_id) ayrıştırmak için kullanılacak dizge.
system_id
Öğe bildiriminde belirtilen sistem betimleyicisi.
public_id
Öğe bildiriminde belirtilen genel betimleyicisi. Belirtilmediği takdirde boş dizgedir. Betimleyici içindeki boşluklar XML belirtiminde belirtildiği gibi normalleştirilir.

İşleyici, öğe işlenmişse true yoksa false döndürmelidir. false döndüğü durumda, XML ayrıştırıcı ayrıştırmayı durdurur ve xml_get_error_code() işlevinin XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING döndürmesini sağlar.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
7.3.0 Eklenti libxml'e dayalı oluşturulmuşsa işleyici dönüş değeri artık yoksayılmıyor. Evvelce dönüş değeri yoksayılır ve ayrıştırma hiç bitmezdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top