PHP 7.4.24 Released!

xml_get_current_column_number

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_get_current_column_numberXML çözümleyicide hatanın oluştuğu satırdaki sütun numarasını döndürür

Açıklama

xml_get_current_column_number(XMLParser $parser): int

Belirtilen XML çözümleyicinin veri tamponunda hatanın oluştuğu satırdaki sütun numarasını döndürür.

Değiştirgeler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

Dönen Değerler

çözümleyici olarak geçerli bir çözümleyici belirtilmemişse false, aksi takdirde çözümleyici veri tamponunda hatanın oluştuğu (xml_get_current_line_number() ile döndürülen) satırdaki hatalı yerin sütun numarasını döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-3
shaun at 5810 dot com
18 years ago
Column numbers apparently start at 0. So you may want to add 1.
up
-4
javajohn at gulfbridge.net
18 years ago
"Column number" refers to the current character position within the current line of the XML document.
To Top