PHP 8.0.0 Released!

Özkaynak Türleri

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen xml özkaynağı, bu eklentinin işlevleri tarafından bir XML çözümleyici nesnesinin tanıtıcısı olarak kullanılır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top