Özkaynak Türleri

PHP 8.0.0 öncesinde xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen xml özkaynağı, bu eklentinin işlevleri tarafından bir XML çözümleyici nesnesinin tanıtıcısı olarak kullanılırdı.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top