PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Özkaynak Türleri

PHP 8.0.0 öncesinde xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen xml özkaynağı, bu eklentinin işlevleri tarafından bir XML çözümleyici nesnesinin tanıtıcısı olarak kullanılırdı.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top