PHP 8.0.12 Released!

Kurulum

Bu eklenti öntanımlı olarak etkindir. Derleme sırasında bu seçenekle iptal edilebilir: --disable-xml

Kaynak paketiyle birlikte gelen expat kütüphanesi kullanılarak bu eklenti öntanımlı olarak etkin kılınmıştır. XML desteğini PHP'yi derlerken --disable-xml seçeneğini kullanarak iptal edebilirsiniz. PHP'yi Apache 1.3.9 ve sonrası için bir modül olarak derliyorsanız, PHP öntanımlı olarak Apache'nin kullandığı expat kütüphanesini kullanır. PHP ile gelen kütüphaneyi kullanmak istemiyorsanız bunu derleme sırasında --with-expat-dir=DiZiN seçeneğiyle belirtebilirsiniz. Burada DiZiN expat kütüphanesinin kurulu olduğu temel dizindir.

PHP'nin Windows sürümünde bu eklenti yerleşik olarak gelmektedir. Bu işlevleri Windows'ta kullanmak için herhangi bir eklenti kurulmasına gerek yoktur.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
Alex Ivaylov
3 years ago
Ubuntu users, please note that this extension might not enabled for you by default. You may need to install by doing "sudo apt-get install php-xml" followed by web server restart.
To Top