PHP 8.0.0 Released!

Gereksinimler

Bu eklenti öntanımlı olarak expat uyumlu bir katman kullanır. Ayrıca, » http://www.jclark.com/xml/expat.html adresinde bulunan expat da kullanılabilir. expat ile gelen Makefile, öntanımlı olarak kütüphaneyi derlemez. Kütüphanenin derlenmesi için Makefile dosyanızda şu kuralı kullanın:

libexpat.a: $(OBJS)
    ar -rc $@ $(OBJS)
    ranlib $@
expat kaynak RPM paketi » http://sourceforge.net/projects/expat/ adresinden edinilebilir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top