PHP 7.4.24 Released!

imagecharup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecharupDüşey olarak bir karakter çizer

Açıklama

imagecharup(
    GdImage $görüntü,
    int $font,
    int $x,
    int $y,
    string $c,
    int $color
): bool

imagecharup() işlevi karakter dizgesinin ilk karakterini resim ile belirtilen görüntünün üst sol x,y konumuna (görüntünün üst sol köşesi 0,0'dır) renk renginde aşağıdan yukarıya doğru dikine çizer.

Değiştirgeler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

yazıtipi

Belirtilecek değer, Latin2 kodlamalı yerleşik yazı tipleri için 1, 2, 3, 4, 5 (daha büyük numara daha yüksek yazı tipine karşılıktır) veya imageloadfont() ile tanımlanmış kendi yazı tipi betimleyicilerinizden biri olabilir.

x

Başlangıç X koordinatı.

y

Başlangıç Y koordinatı.

karakter

Çizilecek karakter.

renk

imagecolorallocate() işlevi le oluşturulmuş bir renk tanıtıcı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagecharup() örneği

<?php

$im 
imagecreate(100100);

$string 'Neden ilk harf Z olmasın';

$bg imagecolorallocate($im255255255);
$black imagecolorallocate($im000);

// Beyaz artalana siyah bir "Z" basalım
imagecharup($im31010$string$black);

header('Content-type: image/png');
imagepng($im);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örneğin çıktısı: imagecharup()

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-6
php at corzoogle dot com
16 years ago
<?php
// incredibly, no one has added this.
// write a string of text vertically on an image..
// ;o)

$string = '(c) corz.org';
$font_size = 2;
$img = imagecreate(20,90);
$bg = imagecolorallocate($img,225,225,225);
$black = imagecolorallocate($img,0,0,0);

$len = strlen($string);
for (
$i=1; $i<=$len; $i++) {
   
imagecharup($img, $font_size, 5, imagesy($img)-($i*imagefontwidth($font_size)), $string, $black);
   
$string = substr($string,1);
}
header('Content-type: image/png');
imagepng($img);
imagedestroy($img); // dudes! don't forget this!
?>
To Top