PHP 8.1.28 Released!

imagecharup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecharupDüşey olarak bir karakter çizer

Açıklama

imagecharup(
    GdImage $görüntü,
    GdFont|int $yazıtipi,
    int $x,
    int $y,
    string $c,
    int $color
): bool

imagecharup() işlevi karakter dizgesinin ilk karakterini resim ile belirtilen görüntünün üst sol x,y konumuna (görüntünün üst sol köşesi 0,0'dır) renk renginde aşağıdan yukarıya doğru dikine çizer.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

yazıtipi

Değer olarak, Latin2 kodlamalı yerleşik yazı tipleri için 1, 2, 3, 4, 5 (daha büyük numara daha yüksek yazı tipine karşılıktır) veya imageloadfont() işlevinden dönen GdFont örneği belirtilebilir.

x

Başlangıç X koordinatı.

y

Başlangıç Y koordinatı.

karakter

Çizilecek karakter.

renk

imagecolorallocate() işlevi le oluşturulmuş bir renk tanıtıcı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 yazıtipi bağımsız değişkeni artık ya GdFont nesnesi ya da tamsayı değer kabul ediyor, evvelce sadece tamsayı değer kabul edilirdi.
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagecharup() örneği

<?php

$im
= imagecreate(100, 100);

$string = 'Neden ilk harf Z olmasın';

$bg = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);

// Beyaz artalana siyah bir "Z" basalım
imagecharup($im, 3, 10, 10, $string, $black);

header('Content-type: image/png');
imagepng($im);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örneğin çıktısı: imagecharup()

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-7
php at corzoogle dot com
18 years ago
<?php
// incredibly, no one has added this.
// write a string of text vertically on an image..
// ;o)

$string = '(c) corz.org';
$font_size = 2;
$img = imagecreate(20,90);
$bg = imagecolorallocate($img,225,225,225);
$black = imagecolorallocate($img,0,0,0);

$len = strlen($string);
for (
$i=1; $i<=$len; $i++) {
imagecharup($img, $font_size, 5, imagesy($img)-($i*imagefontwidth($font_size)), $string, $black);
$string = substr($string,1);
}
header('Content-type: image/png');
imagepng($img);
imagedestroy($img); // dudes! don't forget this!
?>
To Top