imageaffinematrixget

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

imageaffinematrixgetİlgin dönüşüm matrisini döndürür

Açıklama

imageaffinematrixget(int $tür, array|float $seçenekler): array|false

Returns an affine transformation matrix.

Bağımsız Değişkenler

tür

IMG_AFFINE_* sabitlerinden biri.

seçenekler

tür olarak IMG_AFFINE_TRANSLATE veya IMG_AFFINE_SCALE belirtilmişse, seçenekler x ve y anahtarlı, float türünde değerler içeren bir dizi olmalıdır.

tür olarak IMG_AFFINE_ROTATE, IMG_AFFINE_SHEAR_HORIZONTAL veya IMG_AFFINE_SHEAR_VERTICAL belirtilmişse, seçenekler açı belirten float türünde bir değer olmalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda ilgin dönüşüm matrisi (0'dan 5'e kadar anahtarlı, kayan noktalı değerler içeren bir dizi), başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - imageaffinematrixget() örneği

<?php
$matrix
= imageaffinematrixget(IMG_AFFINE_TRANSLATE, array('x' => 2, 'y' => 3));
print_r($matrix);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => 1
  [1] => 0
  [2] => 0
  [3] => 1
  [4] => 2
  [5] => 3
)

Ayrıca Bakınız

 • imageaffine() - İsteğe bağlı bir kırpma alanı kullanarak, belirtilen görüntüye ilgin dönüşümü uygulayıp sonucu döndürür
 • imageaffinematrixconcat() - İki ilgin dönüşüm matrisini birleştirir
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top