PHPCon Poland 2024

imageistruecolor

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imageistruecolorBir görüntünün gerçek renkli olup olmadığını bulur

Açıklama

imageistruecolor(GdImage $görüntü): bool

imageistruecolor() işlevi belirtilen görüntünün bir gerçek renkli görüntü olup olmadığına bakar.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

Dönen Değerler

görüntü gerçek renkli ise true aksi takdirde false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imageistruecolor() ile görüntünün gerçek renkli olup olmadığının saptanması

<?php
// $im bir görüntü tanıtıcısı olsun

// Bakalım görüntü gerçek renkli miymiş?
if(!imageistruecolor($im))
{
// Değilse gerçek renkli yeni bir taslak oluşturalım
$tc = imagecreatetruecolor(imagesx($im), imagesy($im));

//Piksellerin üstüne kopyala
imagecopy($tc, $im, 0, 0, 0, 0, imagesx($im), imagesy($im));
imagedestroy($im);

$im = $tc;
$tc = NULL;

// VEYA imagepalettetotruecolor() kullan
}

// Görüntü taslağıyla çalışmaya devam
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top