imageistruecolor

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imageistruecolorBir resmin gerçek renkli olup olmadığını bulur

Açıklama

imageistruecolor ( resource $resim ) : bool

imageistruecolor() işlevi belirtilen resmin bir gerçek renkli resim olup olmadığına bakar.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

Dönen Değerler

resim gerçek renkli ise true aksi takdirde false döner.

Örnekler

Örnek 1 - imageistruecolor() ile resmin gerçek renkli olup olmadığının saptanması

<?php
// $im bir resim tanıtıcısı olsun

// Bakalım resim gerçek renkli miymiş?
if(!imageistruecolor($im))
{
    
// Değilse gerçek renkli yeni bir taslak oluşturalım
    
$tc imagecreatetruecolor(imagesx($im), imagesy($im));
    
    
//Piksellerin üstüne kopyala
    
imagecopy($tc$im0000imagesx($im), imagesy($im));
    
imagedestroy($im);

    
$im $tc;
    
$tc NULL;
    
    
// VEYA imagepalettetotruecolor() kullan
}

// Resim taslağıyla çalışmaya devam
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top