imagesavealpha

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

imagesavealphaPNG resimleri kaydederken (tek renkli şeffaflığın tersine) alfa kanalı bilgisinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtir

Açıklama

imagesavealpha ( resource $resim , bool $alfa_kaydet ) : bool

imagesavealpha() işlevi PNG resimleri kaydederken (tek renkli şeffaflığın tersine) alfa kanalı bilgisinin tamamının kaydedilmesi için seçenek belirtir.

Bunu kullanmak için alfa harmanlamayı devreden çıkarmalısınız (imagealphablending($im, false)).

Alfa kanalını her tarayıcı desteklemez. Tarayıcınız sorun çıkarırsa, betiğinizi Mozilla'nın son sürümü gibi alfa kanalına uyumlu bir tarayıcıyla yüklemeyi deneyin.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

alfa_kaydet

Alfa kanalının kaydedilip kaydedilmeyeceği belirtilir; FALSE öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagesavealpha() örneği

<?php
// Alfa kanalları olan bir png resmi yükleyelim.
$png imagecreatefrompng('./alphachannel_example.png');

// Gerekli işlemleri yapalım

// Alfa harmanlamasını kapatıp alfa kayıt seçeneğini etkin kılalım
imagealphablending($pngfalse);
imagesavealpha($pngtrue);

// Resmi tarayıcıya gönderelim
header('Content-Type: image/png');

imagepng($png);
imagedestroy($png);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top