imagesetthickness

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

imagesetthicknessÇizgi kalınlığını ayarlar

Açıklama

imagesetthickness ( resource $resim , int $kalınlık ) : bool

imagesetthickness() işlevi, dörtgen, çokgen, elips ve saire çizerken kullanılan çizgilerin kalınlığını kalınlık piksele ayarlar.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

kalınlık

Piksel cinsinden çizgi kalınlığı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagesetthickness() örneği

<?php
// 200x100 bir resim oluşturalım
$im imagecreatetruecolor(200100);
$beyaz imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);
$siyah imagecolorallocate($im0x000x000x00);

// Artalan rengi beyaz olsun
imagefilledrectangle($im0029999$beyaz);

// Çizgi kalınlığını 5 piksel yapalım
imagesetthickness($im5);

// Dörtgeni siyah renkte çizelim
imagerectangle($im141418585$siyah);

// Resmi tarayıcıya gönderelim
header('Content-Type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Çıktı örneği: imagesetthickness()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top