imagexbm

(PHP 5, PHP 7)

imagexbmBir XBM resmini tarayıcıya veya dosyaya çıktılar

Açıklama

imagexbm ( resource $resim , string $dosyaismi [, int $önalan ] ) : bool

Belirtilen resmin XBM sürümünü çıktılar veya kaydeder.

Bilginize: imagexbm() herhangi bir dolgulama yapmaz, dolayısıyla resim genişliği 8 ile çarpılmalıdır. Bu sınırlama artık PHP 5.6.24 ve 7.0.9 itibariyle uygulanmıyor.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

dosyaismi

Resmin kaydedileceği dosyanın yolu. Belirtilmez veya NULL verilirse doğrudan ham resim akımı çıktılanır.

dosyaismi (.xbm uzantısız) iayrıca XBM'nin C tanımlayıcıları için de kullanılır, dolayısıylla geçerli yerelin alfasayısal olmayan karakterleri altçizgilerle ikame edilir. dosyaismi olarak NULL verilirse resim C tanıtıcıları için kullanılır.

önalan

imagecolorallocate() tarafından sağlanmış bir tanıtıcı ile bir önalan rengi tanımlayabilirsiniz. Öntanımlı önalan rengi siyahtır. Kalan tüm renkler artalan rengidir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Dikkat

Ancak, libgd resmi çıktılamakta başarısız olursa bu işlev TRUE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Bir XBM dosyasının kaydedilmesi

<?php
// Boş bir resim oluşturup üzerine bir metin ekleyelim
$resim imagecreatetruecolor(12020);
$metin_rengi imagecolorallocate($resim2331491);
imagestring($resim155,  'Bir deneme dizgesi'$metin_rengi);

// Resmi kaydedelim
imagexbm($resim'dnm.xbm');

// Belleği serbest bırakalım.
imagedestroy($resim);
?>

Örnek 2 - XBM dosyasını farklı bir artalan rengi ile çıktılamak

<?php
// Boş bir resim oluşturup üzerine bir metin ekleyelim
$resim imagecreatetruecolor(12020);
$metin_rengi imagecolorallocate($resim2331491);
imagestring($resim155,  'Bir deneme dizgesi'$metin_rengi);

// Yeni önalan rengini ayarlayalım
$önalan_rengi imagecolorallocate($resim25500);

// Resmi çıktılayalım
imagexbm($resimNULL$artalan_rengi);

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($resim);
?>

Notlar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top