imagewbmp

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagewbmpResmi bir dosyaya veya tarayıcıya çıktılar

Açıklama

imagewbmp ( resource $resim , string $dosyaismi = ? , int $artalan = ? ) : bool

Belirtilen resmi WBMP biçemli olarak çıktılar veya kaydeder.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

dosyaismi

Resmin kaydedileceği dosyanın yolu. Belirtilmez veya null verilirse doğrudan ham resim akımı çıktılanır.

artalan

imagecolorallocate() tarafından sağlanmış bir tanıtıcı ile bir artalan rengi tanımlayabilirsiniz. Öntanımlı artalan rengi siyahtır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir WBMP resmini çıktılamak

<?php
// Boş bir resim oluşturup üzerine bir metin ekleyelim
$resim imagecreatetruecolor(12020);
$metin_rengi imagecolorallocate($resim2331491);
imagestring($resim155,  'Bir deneme dizgesi'$metin_rengi);

// İçerik türü başlığını ayarlayalım: image/vnd.wap.wbmp
// İpucu: içerik türleri için image_type_to_mime_type() işlevine bakınız
header('Content-type: image/vnd.wap.wbmp');

// Resmi çıktılayalım
imagewbmp($resim);

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($resim);
?>

Örnek 2 - Bir WBMP resminin kaydedilmesi

<?php
// Boş bir resim oluşturup üzerine bir metin ekleyelim
$resim imagecreatetruecolor(12020);
$metin_rengi imagecolorallocate($resim2331491);
imagestring($resim155,  'Bir deneme dizgesi'$metin_rengi);

// Resmi kaydedelim
imagewbmp($im'dnm.wbmp');

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Örnek 3 - Resmi farklı bir artalan rengi ile çıktılamak

<?php
// Boş bir resim oluşturup üzerine bir metin ekleyelim
$resim imagecreatetruecolor(12020);
$metin_rengi imagecolorallocate($resim2331491);
imagestring($resim155,  'Bir deneme dizgesi'$metin_rengi);

// İçerik türü başlığını ayarlayalım: image/vnd.wap.wbmp
// İpucu: içerik türleri için image_type_to_mime_type() işlevine bakınız
header('Content-type: image/vnd.wap.wbmp');

// Yeni artalan rengini ayarlayalım
$artalan_rengi imagecolorallocate($resim25500);

imagewbmp($resimNULL$artalan_rengi);

// Free up memory
imagedestroy($resim);
?>

Notlar

Bilginize:

WBMP desteği sadece PHP, GD kütüphanesinin 1.8 veya sonraki sürümleri ile derlenmişse mevcuttur.

Ayrıca Bakınız

  • image2wbmp() - Bir dosyaya veya tarayıcıya bir WBMP resmi çıktılar
  • imagepng() - Tarayıcıya veya bir dosyaya bir PNG resmi çıktılar
  • imagegif() - Bir dosyaya veya tarayıcıya bir GIF resmi çıktılar
  • imagejpeg() - Resmi tarayıcıya veya dosyaya yazar.
  • imagetypes() - Kurulu PHP'nin desteklediği resim türlerini döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
andre at bynetworld dot com
13 years ago
In the previous note by -> lukeross at sys3175 dot co dot uk <- there is a coding error in the for() loops. After correcting the error, I found that this function did a great job of  converting color images to 2 colors.
The following is the corrected function code:

function ImageColorFloydSteinberg($dst_img, $src_img) {
    ImageColorAllocate($dst_img, 0,0,0);
    ImageColorAllocate($dst_img, 255,255,255);
    $isx = ImageSX($src_img);
    $isy = ImageSY($src_img);
    $grey_img = ImageCreate($isx, $isy);
    for ($a = 0; $a <= 255; $a++) ImageColorAllocate($grey_img, $a,$a,$a);
    $isx -= 1; // To correct pixel count in source image width starting from 0
    $isy -= 1; // Correcting pixel count in source image height starting from 0
    for($x = 0; $x <= $isx; $x++) {
        for($y = 0; $y <= $isy; $y++) {
            $color = ImageColorsForIndex($src_img, ImageColorAt($src_img, $x, $y));
            $greyscale = .299 * $color["red"] + .587 * $color["green"] + .114 * $color["blue"];
            ImageSetPixel($grey_img, $x, $y, ImageColorClosest($grey_img, $greyscale, $greyscale, $greyscale));
        }
    }
    for($x = 0; $x <= $isx; $x++) {
        for($y = 0; $y <= $isy; $y++) {
            $color = ImageColorsForIndex($grey_img, ImageColorAt($grey_img, $x, $y));
            if ($color["red"] > 128) {
                ImageSetPixel($dst_img, $x, $y, ImageColorClosest($dst_img,255,255,255));
                $err = $color["red"] - 255;
            } else {
                ImageSetPixel($dst_img, $x, $y, ImageColorClosest($dst_img,0,0,0));
                $err = $color["red"];
            }
            if ($x != $isx) {
                $color2 = ImageColorsForIndex($grey_img, ImageColorAt($grey_img, $x+1, $y));
                $newgrey = $color2["red"] + $err * 7 / 16;
                ImageSetPixel($grey_img, $x+1, $y, ImageColorClosest($grey_img,$newgrey, $newgrey, $newgrey));
            }
            if ($x != 0) {
                $color2 = ImageColorsForIndex($grey_img, ImageColorAt($grey_img, $x-1, $y));
                $newgrey = $color2["red"] + $err * 3 / 16;
                ImageSetPixel($grey_img, $x-1, $y, ImageColorClosest($grey_img,$newgrey, $newgrey, $newgrey));
            }
            if ($y != $isy) {
                $color2 = ImageColorsForIndex($grey_img, ImageColorAt($grey_img, $x, $y+1));
                $newgrey = $color2["red"] + $err * 5 / 16;
                ImageSetPixel($grey_img, $x, $y+1, ImageColorClosest($grey_img,$newgrey, $newgrey, $newgrey));
            }
            if ($x != $isx && $y != $isy) {
                $color2 = ImageColorsForIndex($grey_img, ImageColorAt($grey_img, $x+1, $y+1));
                $newgrey = $color2["red"] + $err / 16;
                ImageSetPixel($grey_img, $x+1, $y+1, ImageColorClosest($grey_img,$newgrey, $newgrey, $newgrey));
            }
          
        }
    }
    imagedestroy($grey_img);
}
up
1
lukeross at sys3175 dot co dot uk
19 years ago
As has been commented before, GD doesnt do a very good translation to 2-colours, especially for photos.  The following routine converts to two colours, I believe using error diffusion (the algorithm's nicked off news).  It's slow, but just about adequate for small images and low load.  I suspect it can be made much more efficient :-)

function ImageColorFloydSteinberg($dst_img, $src_img) {
    ImageColorAllocate($dst_img, 0,0,0);
    ImageColorAllocate($dst_img, 255,255,255);
    $grey_img = ImageCreate(ImageSX($src_img), ImageSY($src_img));
    for ($a = 0; $a <= 255; $a++) ImageColorAllocate($grey_img, $a,$a,$a);
    for($x = 0; $x <= ImageSX($src_img); $x++) {
        for($y = 0; $y <= ImageSY($src_img); $y++) {
            $color = ImageColorsForIndex($src_img, ImageColorAt($src_img, $x, $y));
            $greyscale = .299 * $color["red"] + .587 * $color["green"] + .114 * $color["blue"];
            ImageSetPixel($grey_img, $x, $y, ImageColorClosest($grey_img, $greyscale, $greyscale, $greyscale));
        }
    }
    for($x = 0; $x <= ImageSX($src_img); $x++) {
        for($y = 0; $y <= ImageSY($src_img); $y++) {
            $color = ImageColorsForIndex($grey_img, ImageColorAt($grey_img, $x, $y));
            if ($color["red"] > 128) {
                ImageSetPixel($dst_img, $x, $y, ImageColorClosest($dst_img,255,255,255));
                $err = $color["red"] - 255;
            } else {
                ImageSetPixel($dst_img, $x, $y, ImageColorClosest($dst_img,0,0,0));
                $err = $color["red"];
            }
            if ($x != ImageSx($src_img)) {
                $color2 = ImageColorsForIndex($grey_img, ImageColorAt($grey_img, $x+1, $y));
                $newgrey = $color2["red"] + $err * 7 / 16;
                ImageSetPixel($grey_img, $x+1, $y, ImageColorClosest($grey_img,$newgrey, $newgrey, $newgrey));
            }
            if ($x != 0) {
                $color2 = ImageColorsForIndex($grey_img, ImageColorAt($grey_img, $x-1, $y));
                $newgrey = $color2["red"] + $err * 3 / 16;
                ImageSetPixel($grey_img, $x-1, $y, ImageColorClosest($grey_img,$newgrey, $newgrey, $newgrey));
            }
            if ($y != ImageSy($src_img)) {
                $color2 = ImageColorsForIndex($grey_img, ImageColorAt($grey_img, $x, $y+1));
                $newgrey = $color2["red"] + $err * 5 / 16;
                ImageSetPixel($grey_img, $x, $y+1, ImageColorClosest($grey_img,$newgrey, $newgrey, $newgrey));
            }
            if ($x != ImageSx($src_img) && $y != ImageSy($src_img)) {
                $color2 = ImageColorsForIndex($grey_img, ImageColorAt($grey_img, $x+1, $y+1));
                $newgrey = $color2["red"] + $err / 16;
                ImageSetPixel($grey_img, $x+1, $y+1, ImageColorClosest($grey_img,$newgrey, $newgrey, $newgrey));
            }
           
        }
    }
    imagedestroy($grey_img);
}

To output your WBMP, use

ImageWBMP($final_img, "", ImageColorClosest(255,255,255));
To Top