imagecreatefromtga

(PHP 7 >= 7.4.0, PHP 8)

imagecreatefromtgaBir dosya veya URL'den yeni bir görüntü oluşturur.

Açıklama

imagecreatefromtga(string $dosya): GdImage|false

imagecreatefromtga() belirtilen dosyadaki görüntünün GDImage nesnesini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

dosya

Truevision TGA görüntünün dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda görüntü nesnesi, hata durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce bir özkaynak dönerdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top