imageaffinematrixconcat

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

imageaffinematrixconcatİki ilgin dönüşüm matrisini birleştirir

Açıklama

imageaffinematrixconcat(array $matris1, array $matris2): array|false

Aynı görüntüye bir defada çok sayıda dönüşüm uygulayabilecek iki ilgin dönüşüm matrisinin birleşimini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

matris1

1. ilgin dönüşüm matrisi (0'dan 5'e kadar anahtarlı, kayan noktalı değerler içeren bir dizi).

matris2

2. ilgin dönüşüm matrisi (0'dan 5'e kadar anahtarlı, kayan noktalı değerler içeren bir dizi).

Dönen Değerler

Başarı durumunda ilgin dönüşüm matrisi (0'dan 5'e kadar anahtarlı, kayan noktalı değerler içeren bir dizi), başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - imageaffinematrixconcat() örneği

<?php
$m1
= imageaffinematrixget(IMG_AFFINE_TRANSLATE, array('x' => 2, 'y' => 3));
$m2 = imageaffinematrixget(IMG_AFFINE_SCALE, array('x' => 4, 'y' => 5));
$matrix = imageaffinematrixconcat($m1, $m2);
print_r($matrix);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => 4
  [1] => 0
  [2] => 0
  [3] => 5
  [4] => 8
  [5] => 15
)

Ayrıca Bakınız

 • imageaffine() - İsteğe bağlı bir kırpma alanı kullanarak, belirtilen görüntüye ilgin dönüşümü uygulayıp sonucu döndürür
 • imageaffinematrixget() - İlgin dönüşüm matrisini döndürür
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top