imagegd2

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7)

imagegd2Tarayıcıya veya bir dosyaya bir GD2 resmi çıktılar

Açıklama

imagegd2 ( resource $resim [, mixed $çıktıyeri = NULL [, int $parça_boyutu = 128 [, int $tür = IMG_GD2_RAW ]]] ) : bool

Bir GD2 resmini belirtilen çıktıyerine çıktılar.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

çıktıyeri

GD2 resminin kaydedileceği yol. Belirtilmezse veya NULL verilirse doğrudan ham resim akımı çıktılanır.

Dosyanın kaydedileceği yol veya işlev döndüğünde kendiliğinden kapanan açık bir akım kaynağı. NULL atanırsa veya hiçbir şey atanmazsa doğrudan ham resim akımı çıktılanır.

parça_boyutu

Parça boyutu.

tür

IMG_GD2_RAW veya IMG_GD2_COMPRESSED olabilir. IMG_GD2_RAW öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Dikkat

Ancak, libgd resmi çıktılamakta başarısız olursa bu işlev TRUE döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.4.0 resource türünde bir akımın çıktıyeri değiştirgesine aktarılabilmesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - Bir GD2 resminin çıktılanması

<?php
// Bir tuval oluşturup üzerine bir metin çizelim
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  "A Simple Text String"$text_color);

// Resmi çıktılayalım
imagegd2($im);

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Örnek 2 - Bir GD2 resminin kaydedilmesi

<?php
// Bir tuval oluşturup üzerine bir metin çizelim
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  "A Simple Text String"$text_color);

// gd2 resmini kaydedelim
// GD2 resimlerin dosya biçemi .gd2'dir.
// http://www.libgd.org/GdFileFormats adresine bakınız
imagegd2($im'simple.gd2');

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Notlar

Bilginize:

GD2 biçemi resim parçalarının hızlı yüklenebilmesi için kullanılan bir resim biçemidir. GD2 biçeminin sadece GD2 uyumlu uygulamalarda kullanılabileceğine dikkat ediniz.

Ayrıca Bakınız

  • imagegd() - Tarayıcıya veya bir dosyaya bir GD resmi çıktılar

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
Nick
8 years ago
You can use this function in combination with imagecreatefromstring() to clone the gd resource with minimum fuss (no writing to tmp file):

<?php
function cloneGd($gd)
{
   
ob_start();
   
imagegd2($gd);
    return
imagecreatefromstring(ob_get_clean());
}
?>
up
0
mark at teckis dot com
16 years ago
yes, the gd2 file format does improve the speed of image creations as the data-setup is designed to be native for the GD function - ie, the image doesn't have to be converted to a usable format prior to processing.

you may also note that the newer gd2 format creates much smaller size files than the older imagegd function, certainly for images involving chunks of single colours anyway. you'll probably find this function most useful for saving overlay images or background images used in larger image creation scripts.

to read a ping or jpeg image (.png / .jpg) and save a .gd2 version to server...

$img = $_GET['img'];
if(file_exists($img))
    {
    $dim = getimagesize($img);
    $cr = ($dim[2] < 4) ? ($dim[2] < 3) ? ($dim[2] < 2) ? NULL : imagecreatefromjpeg($img) : imagecreatefrompng($img) : Null;
    if($cr !== NULL)
          {
         imagegd2($cr,substr($img,0,strrpos($img,'.')).'.gd2');
          }
    }

should save a copy with the same filename and directory using extension .gd2 - which can then be nicely and swiftly read using either imagecreatefromgd2 or imagecreatefromgd2part
To Top