CascadiaPHP 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

GD_VERSION (string)
PHP'nin desteklediği GD sürümü.
GD_MAJOR_VERSION (int)
PHP'nin desteklediği GD ana sürümü.
GD_MINOR_VERSION (int)
PHP'nin desteklediği GD alt sürümü.
GD_RELEASE_VERSION (int)
PHP'nin desteklediği GD yama sürümü.
GD_EXTRA_VERSION (string)
PHP'nin desteklediği GD ön (beta/rc) sürümü.
GD_BUNDLED (int)
PHP ile birlikte gelen GD kullanılmışsa 1, aksi takdirde 0.
IMG_AVIF (int)
imagetypes() tarafından dönüş değeri olarak kullanılır (PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.)
IMG_BMP (int)
imagetypes() tarafından dönüş değeri olarak kullanılır
IMG_GIF (int)
imagetypes() tarafından dönüş değeri olarak kullanılır
IMG_JPG (int)
imagetypes() tarafından dönüş değeri olarak kullanılır
IMG_JPEG (int)
imagetypes() tarafından dönüş değeri olarak kullanılır

Bilginize:

Bu sabit IMG_JPG ile aynı değere sehiptir.

IMG_PNG (int)
imagetypes() tarafından dönüş değeri olarak kullanılır
IMG_WBMP (int)
imagetypes() tarafından dönüş değeri olarak kullanılır
IMG_XPM (int)
imagetypes() tarafından dönüş değeri olarak kullanılır
IMG_WEBP (int)
imagetypes() tarafından dönüş değeri olarak kullanılır (PHP 7.0.10 ve sonrasında kullanılabilir.)
IMG_WEBP_LOSSLESS (int)
(PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.)
IMG_COLOR_TILED (int)
imagecolorallocate() veya imagecolorallocatealpha() ile ayrılan bir renk yerine kullanılabilen özel renk seçeneği.
IMG_COLOR_STYLED (int)
imagecolorallocate() veya imagecolorallocatealpha() ile ayrılan bir renk yerine kullanılabilen özel renk seçeneği.
IMG_COLOR_BRUSHED (int)
imagecolorallocate() veya imagecolorallocatealpha() ile ayrılan bir renk yerine kullanılabilen özel renk seçeneği.
IMG_COLOR_STYLEDBRUSHED (int)
imagecolorallocate() veya imagecolorallocatealpha() ile ayrılan bir renk yerine kullanılabilen özel renk seçeneği.
IMG_COLOR_TRANSPARENT (int)
imagecolorallocate() veya imagecolorallocatealpha() ile ayrılan bir renk yerine kullanılabilen özel renk seçeneği.
IMG_AFFINE_TRANSLATE (int)
imageaffinematrixget() işlevince kullanılan bir paralel dönüşüm türü sabiti.
IMG_AFFINE_SCALE (int)
imageaffinematrixget() işlevince kullanılan bir paralel dönüşüm türü sabiti.
IMG_AFFINE_ROTATE (int)
imageaffinematrixget() işlevince kullanılan bir paralel dönüşüm türü sabiti.
IMG_AFFINE_SHEAR_HORIZONTAL (int)
imageaffinematrixget() işlevince kullanılan bir paralel dönüşüm türü sabiti.
IMG_AFFINE_SHEAR_VERTICAL (int)
imageaffinematrixget() işlevince kullanılan bir paralel dönüşüm türü sabiti.
IMG_ARC_ROUNDED (int)
imagefilledarc() işlevince kullanılan bir tarz sabiti.

Bilginize:

Bu sabit IMG_ARC_PIE ile aynı değere sahiptir.

IMG_ARC_PIE (int)
imagefilledarc() işlevince kullanılan bir tarz sabiti.
IMG_ARC_CHORD (int)
imagefilledarc() işlevince kullanılan bir tarz sabiti.
IMG_ARC_NOFILL (int)
imagefilledarc() işlevince kullanılan bir tarz sabiti.
IMG_ARC_EDGED (int)
imagefilledarc() işlevince kullanılan bir tarz sabiti.
IMG_GD2_RAW (int)
imagegd2() işlevince kullanılan bir tür sabiti.
IMG_GD2_COMPRESSED (int)
imagegd2() işlevince kullanılan bir tür sabiti.
IMG_EFFECT_REPLACE (int)
imagelayereffect() işlevince kullanılan bir alfa karıştırma etkisi
IMG_EFFECT_ALPHABLEND (int)
imagelayereffect() işlevince kullanılan bir alfa karıştırma etkisi
IMG_EFFECT_NORMAL (int)
imagelayereffect() işlevince kullanılan bir alfa karıştırma etkisi
IMG_EFFECT_OVERLAY (int)
imagelayereffect() işlevince kullanılan bir alfa karıştırma etkisi
IMG_EFFECT_MULTIPLY (int)
imagelayereffect() işlevince kullanılan bir alfa karıştırma etkisi
IMG_FILTER_NEGATE (int)
imagefilter() işlevince kullanılan özel GD süzgeci.
IMG_FILTER_GRAYSCALE (int)
imagefilter() işlevince kullanılan özel GD süzgeci.
IMG_FILTER_BRIGHTNESS (int)
imagefilter() işlevince kullanılan özel GD süzgeci.
IMG_FILTER_CONTRAST (int)
imagefilter() işlevince kullanılan özel GD süzgeci.
IMG_FILTER_COLORIZE (int)
imagefilter() işlevince kullanılan özel GD süzgeci.
IMG_FILTER_EDGEDETECT (int)
imagefilter() işlevince kullanılan özel GD süzgeci.
IMG_FILTER_GAUSSIAN_BLUR (int)
imagefilter() işlevince kullanılan özel GD süzgeci.
IMG_FILTER_SELECTIVE_BLUR (int)
imagefilter() işlevince kullanılan özel GD süzgeci.
IMG_FILTER_EMBOSS (int)
imagefilter() işlevince kullanılan özel GD süzgeci.
IMG_FILTER_MEAN_REMOVAL (int)
imagefilter() işlevince kullanılan özel GD süzgeci.
IMG_FILTER_SMOOTH (int)
imagefilter() işlevince kullanılan özel GD süzgeci.
IMG_FILTER_PIXELATE (int)
imagefilter() işlevince kullanılan özel GD süzgeci. (PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.)
IMG_FILTER_SCATTER (int)
imagefilter() işlevince kullanılan özel GD süzgeci. (PHP 7.4.0'dan beri kullanılabilmektedir.)
IMAGETYPE_GIF (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_JPEG (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_JPEG2000 (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_PNG (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_SWF (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_PSD (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_BMP (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_WBMP (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_XBM (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_TIFF_II (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_TIFF_MM (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_IFF (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_JB2 (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_JPC (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_JP2 (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_JPX (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_SWC (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_ICO (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti.
IMAGETYPE_WEBP (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti. PHP 7.1.0'dan beri mevcuttur.
IMAGETYPE_AVIF (int)
image_type_to_mime_type() ve image_type_to_extension() işlevince kullanılan görüntü türü sabiti. (PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.)
PNG_NO_FILTER (int)
imagepng() işlevince kullanılan özel bir PNG süzgeci.
PNG_FILTER_NONE (int)
imagepng() işlevince kullanılan özel bir PNG süzgeci.
PNG_FILTER_SUB (int)
imagepng() işlevince kullanılan özel bir PNG süzgeci.
PNG_FILTER_UP (int)
imagepng() işlevince kullanılan özel bir PNG süzgeci.
PNG_FILTER_AVG (int)
imagepng() işlevince kullanılan özel bir PNG süzgeci.
PNG_FILTER_PAETH (int)
imagepng() işlevince kullanılan özel bir PNG süzgeci.
PNG_ALL_FILTERS (int)
imagepng() işlevince kullanılan özel bir PNG süzgeci.
IMG_FLIP_VERTICAL (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imageflip() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_FLIP_HORIZONTAL (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imageflip() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_FLIP_BOTH (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imageflip() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_BELL (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_BESSEL (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_BILINEAR_FIXED (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_BICUBIC (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_BICUBIC_FIXED (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_BLACKMAN (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_BOX (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_BSPLINE (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_CATMULLROM (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_GAUSSIAN (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_GENERALIZED_CUBIC (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_HERMITE (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_HAMMING (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_HANNING (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_MITCHELL (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_POWER (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_QUADRATIC (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_SINC (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_NEAREST_NEIGHBOUR (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_WEIGHTED4 (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
IMG_TRIANGLE (int)
PHP 5.5.0 ve sorasında imagesetinterpolation() ile birlikte kullanılabilir.
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
8
webmaster at alexventure dot com
12 years ago
In case anyone is wondering what these filters are for, have a look at the W3C's specification:

http://www.w3.org/TR/PNG-Filters.html
To Top