Giriş

PHP sadece HTML çıktı oluşturmaz. Ayrıca, GIF, PNG, JPEG, WBMP ve XPM dahil çeşitli görüntü biçemlerinde dosyalar oluşturabilir veya bunlar üzerinde değişiklik yapabilir. Dahası, PHP görüntü akımlarını doğrudan tarayıcıya gönderebilir. Bunun için PHP'nin GD kütüphanesi ile derlenmesi gerekir. Kullanılacak görüntü biçemlerine bağlı olarak başka PHP ve GD kütüphaneleri de gerektirebilir.

PHP'deki görüntü işlevleri, JPEG, GIF, PNG, SWF, TIFF ve JPEG2000 görüntülerinin boyutlarını öğrenmek için kullanılabilir.

Exif eklentesi ile JPEG ve TIFF görüntü başlıklarındaki bilgiler üzerinde çalışmak ve böylece sayısal kameralar tarafından üretilmiş temel verileri okumak mümkündür. Exif işlevleri GD kütüphanesine ihtiyaç duymaz.

Bilginize: Görüntüleri okumak, değiştirmek ve yazmak için kütüphanenin yeteneklerinin nasıl geliştirileceğini öğrenmek için gereksinimler sayfasına bakılabilir. Sayısal kameralardan aldığınız görüntülerin temel verilerini okumak için exif eklentisi gerekir.

Bilginize: getimagesize() işlevi GD eklentisini gerektirmez.

Dikkat

GD kütüphanesinin PHP paketinde gelen sürümü, sistem sürümlerinin aksine bellek ayırmak için Zend bellek yöneticisini kullanır. Bu bakımdan memory_limit uygulanmaz.

GD çeşitli biçemleri destekler. Aşağıda GD'nin desteklediği biçemler sıralanmıştır. Oku/yaz desteğinin yanında Bilgi sütununda kullanılabilirlik bilgilerine de yer verilmiştir.

GD'nin desteklediği biçemler
Biçem Okuma desteği Yazma desteği Bilgi
JPEG var var  
PNG var var  
GIF var var  
XBM var var  
XPM var yok  
WBMP var var  
WebP var var  
BMP var var PHP 7.2.0 itibariyle kullanılabilir.

Yukarıdaki tabloda hem okuma hem de yazma için birçok biçem bulunması PHP'nin bunlar için destekle derlendiği anlamına gelmez. Derleme sırasında GD için hangi biçemlerin mevcut olduğunu bulmak için gd_info() işlevi kullanılabilir. Biçemlerin derleme desteği hakkında daha fazla bilgi için kurulum bölümüne bakılabilir.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-14
gamesparamundo123 at gmail dot com
3 years ago
The EXIF extension has been updated to support a much larger range of formats. This means that their format specific tags are now properly translated when parsing images with the exif_read_data() function. The following new formats are now supported:

Samsung
DJI
Panasonic
Sony
Pentax
Minolta
Sigma/Foveon
AGFA
Kyocera
Ricoh
Epson
The EXIF functions exif_read_data() and exif_thumbnail() now support passing streams as their first argument.
To Top