Exif İşlevleri

İçindekiler

  • exif_imagetype — Bir görüntünün türünü saptar
  • exif_read_data — Bir görüntü dosyasından EXIF başlıklarını okur
  • exif_tagname — Bir indis için başlık ismini döndürür
  • exif_thumbnail — Bir TIFF veya JPEG görüntüsünü içinde gömülü küçük örneği döndürür
  • read_exif_data — exif_read_data işlevinin takma adıdır
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top