GdFont sınıfı

(PHP 8 >= 8.1.0)

Giriş

PHP 8.1.0 ve sonrasında gd font özkaynaklarının yerini alan tamamen donuk sınıf.

Sınıf Sözdizimi

final class GdFont {
}
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top