GdImage sınıfı

(PHP 8)

Giriş

PHP 8.0.0 ve sonrasında, gd özkaynaklarının yerini alan tamamen donuk sınıf.

Sınıf Sözdizimi

final class GdImage {
}
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top