CascadiaPHP 2024

png2wbmp

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

png2wbmpBir PNG dosyasını WBMP dosyasına dönüştürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.2.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

png2wbmp(
    string $png_dosya,
    string $wbmp_dosya,
    int $hdf_yüks,
    int $hdf_genş,
    int $eşik
): bool

Bir PNG görüntü dosyasını WBMP görüntü dosyasına dönüştürür.

Bağımsız Değişkenler

png_dosya

PNG dosyasının yolu.

wbmp_dosya

Hedef WBMP dosyasının yolu.

hdf_yüks

Hedef görüntü yüksekliği.

hdf_genş

Hedef görüntü genişliği.

eşik

0'dan 8'e kadar eşik değer.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Dikkat

Ancak, libgd görüntüyü çıktılamakta başarısız olursa bu işlev true döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - png2wbmp() örneği

<?php
// PNG dosyası
$png = './dnm.png';

// görüntü boyutlarını öğren
$boyutlar = getimagesize($png);

// görüntüyü dönüştür
png2wbmp($png, './dnm.wbmp', $boyutlar[1], $boyutlar[0], 7);
?>

Ayrıca Bakınız

  • jpeg2wbmp() - Bir JPEG dosyasını WBMP dosyasına dönüştürür
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Window Bump Map
16 years ago
WBMP is NOT windows bitmap, it is wireless bitmap. just to state that nice and clearly.
To Top