imagepalettecopy

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

imagepalettecopyPaleti bir resimden diğerine kopyalar

Açıklama

imagepalettecopy ( resource $hedef , resource $kaynak ) : void

imagepalettecopy() işlevi kaynak resimdeki paleti hedef resme kopyalar.

Değiştirgeler

hedef

Paletin kopyalanacağı resmin tanıtıcısı.

source

Kopyalanacak paleti içeren resmin tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - imagepalettecopy() örneği

<?php
// Paletli iki resim oluşturalım
$palette1 imagecreate(100100);
$palette2 imagecreate(100100);

// İlk palette artalanı yeşil yapalım
$green imagecolorallocate($palette102550);

// Paleti diğer resme kopyalayalım
imagepalettecopy($palette2$palette1);

// Böylece imagecolorallocate() işlevini iki kere kullanmadan
// yeşil rengi her iki resimde de kullanabiliyoruz
imagefilledrectangle($palette2009999$green);

// Resmi tarayıcıya çıktılayalım
header('Content-type: image/png');

imagepng($palette2);
imagedestroy($palette1);
imagedestroy($palette2);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top