imagecolorexact

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecolorexactBelirtilen rengin indisini döndürür

Açıklama

imagecolorexact(
    GdImage $görüntü,
    int $kırmızı,
    int $yeşil,
    int $mavi
): int

Paletli bir görüntüden belirtilen rengin indisini döndürür.

Görüntüyü bir dosyadan oluşturursanız sadece Görüntüde kullanılan renkler çözümlenir. Renklerin sadece bir palette bulunması durumunda bu çözümleme yapılmaz.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

kırmızı

Kırmızı bileşenin değeri.

yeşil

Yeşil bileşenin değeri.

mavi

Mavi bileşenin değeri.

Dönen Değerler

Renk palette mevcut değilse -1, aksi takdirde rengin indisini döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - GD logosunun renklerini öğrenelim

<?php
// Görüntüyü belirtelim
$im = imagecreatefrompng('./gdlogo.png');

$colors = Array();
$colors[] = imagecolorexact($im, 255, 0, 0);
$colors[] = imagecolorexact($im, 0, 0, 0);
$colors[] = imagecolorexact($im, 255, 255, 255);
$colors[] = imagecolorexact($im, 100, 255, 52);

print_r($colors);

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [0] => 16711680
    [1] => 0
    [2] => 16777215
    [3] => 6618932
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
2
jbr at ya-right dot com
18 years ago
A few notes about this function...

This function will only work on images where the palette is 256 colors or less. You also can not use imagetruecolortopalette() to reduce the palette on a true color PNG image that has greater than 256 colors in it's palette, then call this function. If you try to do this imagecolorexact() will report colors not being in the image when they are in the image!

1. works on png(s) 8bit/256 colors or less.
2. works on all gif(s)
3. does not work on any type of jpg/jpeg image.
up
0
samtobia at geemail dot com
13 years ago
A script that changes colors depending on get variable
important to note: I had little success with pngs and getting true red
gifs work much better

<?php
//0 is yellow, 1 is red, 2 is blue
$y = 1 - ceil($_GET["c"]/2);
$r = 1 - floor($_GET["c"]/2);
$b = floor($_GET["c"]/2);

$gd = imagecreatefromgif("example.gif");
imagecolorset($gd, imagecolorexact($gd, 255, 0, 0), $r*255, $y*255, $b*255);
imagecolorset($gd, imagecolorexact($gd, 191, 0, 0), $r*191, $y*191, $b*191);
imagecolorset($gd, imagecolorexact($gd, 128, 0, 0), $r*128, $y*128, $b*128);
imagecolorset($gd, imagecolorexact($gd, 255, 0, 0), $r*64, $y*64, $b*64);

header('Content-Type: image/gif');
imagegif($gd);

?>
up
-2
info at educar dot pro dot br
18 years ago
<?php

$src
= "../images/pic.gif";

$red = 9;
$green = 9;
$blue = 4;

$pic0026 = imagecreatefromgif ( $src );

$ind = imagecolorexact ( $pic, $red, $green, $blue );

echo
'<img src="../images/pic.gif" border="0" alt="pic" title="View pic" /><br /><br />';

echo
"RED ( " . $red . " ) GREEN ( " . $green . " ) BLUE ( " . $blue . " )<br />-> Palette Index = " . $ind;

if (
$ind != -1 )
{
echo
"<br />[ The color exists! ]";
}
else
{
echo
"<br />[ The color does not exist! ]";
}

imagedestroy ( $pic );

?>
To Top