imagerectangle

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagerectangleBir dikdörtgen çizer

Açıklama

imagerectangle ( resource $resim , int $x1 , int $y1 , int $x2 , int $y2 , int $renk ) : bool

imagerectangle() işlevi köşe koordinatları belirtilen dikdörtgeni çizer.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

x1

Sol üst köşenin X konumu.

y1

Sol üst köşenin Y konumu. Resmin sol üst köşesinin koordinatları 0, 0'dır.

x2

Sağ alt köşenin X konumu.

y2

Sağ alt köşenin Y konumu.

color

imagecolorallocate() ile oluşturulan bir renk tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagerectangle() örneği

<?php
// 200 x 200 bir resim oluşturalım
$canvas imagecreatetruecolor(200200);

// Renkleri belirleyelim
$pink imagecolorallocate($canvas255105180);
$white imagecolorallocate($canvas255255255);
$green imagecolorallocate($canvas13213528);

// Farklı renklerde üç dikdörtgen çizelim
imagerectangle($canvas5050150150$pink);
imagerectangle($canvas4560120100$white);
imagerectangle($canvas10012075160$green);

// Resmi çıktılayıp belleği serbest bırakalım
header('Content-Type: image/jpeg');

imagejpeg($canvas);
imagedestroy($canvas);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

imagerectangle.jpg

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top