PHPCon Poland 2024

imagecreatefromavif

(PHP 8 >= 8.1.0)

imagecreatefromavifBir dosya veya URL'den yeni bir görüntü oluşturur.

Açıklama

imagecreatefromavif(string $filename): GdImage|false

imagecreatefromavif() returns an image object representing the image obtained from the given filename.

Bağımsız Değişkenler

filename

Path to the AVIF raster image.

Dönen Değerler

Başarı durumunda görüntü nesnesi, hata durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top