imagecolormatch

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

imagecolormatchBir resmin paletli sürümünün renklerini gerçek renkli sürümünün renkleriyle aynı yapar

Açıklama

imagecolormatch ( resource $resim1 , resource $resim2 ) : bool

Bir resmin paletli sürümünün renklerini gerçek renkli sürümünün renkleriyle aynı yapar.

Değiştirgeler

resim1

Resmin gerçek renkli sürümünün tanıtıcısı.

resim2

Renkleri resim1 ile aynı yapılacak paletli sürümün tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagecolormatch() örneği

<?php
// Gerçek renkli ve paletli resimleri belirtelim
$im1 imagecreatefrompng('./gdlogo.png');
$im2 imagecreate(imagesx($im1), imagesy($im1));

// $im2'ye bir kaç renk ekleyelim
$colors   = Array();
$colors[] = imagecolorallocate($im22553674);
$colors[] = imagecolorallocate($im2400240);
$colors[] = imagecolorallocate($im282100255);
$colors[] = imagecolorallocate($im2846344);

// Bu renkleri gerçek renkli resimden güncelleyelim
imagecolormatch($im1$im2);

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im1);
imagedestroy($im2);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top