PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

imagecrop

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

imagecropGörüntüyü belirtilen dikdörtgen ile kırpar

Açıklama

imagecrop(GdImage $görüntü, array $dikdörtgen): GdImage|false

görüntüyü belirtilen dikdörtgen ile kırpar ve bir GDImage nesnesi olarak döndürür. Belirtilen görüntü olduğu gibi bırakılır.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

dikdörtgen

x, y, width ve height anahtarlı bir dizi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda kırpılmış GDImage nesnesi, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
8.0.0 Başarı durumunda artık GDImage örneği dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagecrop() örneği

Bu örnekte bir görüntü belirtilen dikdörtgen ile kırpılmaktadır.

<?php
$im
= imagecreatefrompng('example.png');
$size = min(imagesx($im), imagesy($im));
$im2 = imagecrop($im, ['x' => 0, 'y' => 0, 'width' => $size, 'height' => $size]);
if (
$im2 !== FALSE) {
imagepng($im2, 'example-cropped.png');
imagedestroy($im2);
}
imagedestroy($im);
?>

Ayrıca Bakınız

  • imagecropauto() - Mevcut kiplerden birini kullanarak görüntüyü otomatik olarak kırpar
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top