SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

imageavif

(PHP 8 >= 8.1.0)

imageavifGörüntüyü tarayıcıya veya dosyaya yazar.

Açıklama

imageavif(
    GdImage $image,
    resource|string|null $file = null,
    int $quality = -1,
    int $speed = -1
): bool

Outputs or saves a AVIF Raster image from the given image.

Değiştirgeler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

file

Dosyanın kaydedileceği yol veya işlev döndüğünde kendiliğinden kapanan açık bir akım kaynağı. null atanırsa veya hiçbir şey atanmazsa doğrudan ham görüntü akımı çıktılanır.

quality

quality is optional, and ranges from 0 (worst quality, smaller file) to 100 (best quality, larger file). If -1 is provided, the default value 30 is used.

speed

speed is optional, and ranges from 0 (slow, smaller file) to 10 (fast, larger file). If -1 is provided, the default value 6 is used.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Dikkat

Ancak, libgd görüntüyü çıktılamakta başarısız olursa bu işlev true döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • imagepng() - Tarayıcıya veya bir dosyaya bir PNG görüntü çıktılar
  • imagewbmp() - Görüntüyü tarayıcıya veya dosyaya yazar.
  • imagejpeg() - Görüntüyü tarayıcıya veya dosyaya yazar.
  • imagetypes() - Kurulu PHP'nin desteklediği görüntü türlerini döndürür
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top