PHPCon Poland 2024

imagecolorexactalpha

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecolorexactalphaAlfası ile birlikte belirtilen rengin indisini verir

Açıklama

imagecolorexactalpha(
    GdImage $görüntü,
    int $kırmızı,
    int $yeşil,
    int $mavi,
    int $alfa
): int

Bu işlev, alfası ile birlikte belirtilen rengin paletli görüntüdeki en yakın benzerinin indisini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

kırmızı

Kırmızı bileşenin değeri.

yeşil

Yeşil bileşenin değeri.

mavi

Mavi bileşenin değeri.

alfa

0-127 arasında belirtilebilir. 0 tamamen mat, 127 ise tamamen şeffaf demektir.

Renk bileşenlerinin değerleri onluk tabanda 0-255 aralığında, onaltılık tabanda 0x00-0xFF aralığında belirtilebilir.

Dönen Değerler

Renk palette mevcut değilse -1, aksi takdirde rengin indisini döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - GD logosunun renklerini öğrenelim

<?php

// Görüntüyü belirtelim
$im = imagecreatefrompng('./gdlogo.png');

$colors = Array();
$colors[] = imagecolorexactalpha($im, 255, 0, 0, 0);
$colors[] = imagecolorexactalpha($im, 0, 0, 0, 127);
$colors[] = imagecolorexactalpha($im, 255, 255, 255, 55);
$colors[] = imagecolorexactalpha($im, 100, 255, 52, 20);

print_r($colors);

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [0] => 16711680
    [1] => 2130706432
    [2] => 939524095
    [3] => 342163252
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
matt at matt-darby dot com
18 years ago
Note that a color allocated with imagecolorexactalpha won't show alpha (it will be opaque) when used with imageline(). Use imagerectangle() set to your normal start and end points instead.

Ensure that the image is created via imagecreatetruecolor() as well!
up
-1
phpdoc-comment at aditus dot nu
21 years ago
What might be misleading in the docs is that if the specified color + alpha channel does not exist it will be created. So if you like to use an alpha channel in your image enable alpha blending and then create you color using this method.
To Top