CascadiaPHP 2024

imagecreatefromxbm

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecreatefromxbmBir dosya veya URL'den yeni bir görüntü oluşturur.

Açıklama

imagecreatefromxbm(string $dosyaismi): GdImage|false

imagecreatefromxbm() işlevi dosya ismi verilen görüntüyü betimleyen bir görüntü tanıtıcısı döndürür.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtilebilir. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakılabilir. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulanabilir.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

XBM görüntünün dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda görüntü nesnesi, hata durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagecreatefromxbm() örneği

<?php
// XBM dosyasını yükleyelim
$xbm = imagecreatefromxbm('./ornek.xbm');

// Bir PNG dosyasına dönüştürelim
imagepng($xbm, './ornek.png');
imagedestroy($xbm);
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top