imagedashedline

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagedashedlineKesikli çizgi çizer

Açıklama

imagedashedline ( resource $resim , int $x1 , int $y1 , int $x2 , int $y2 , int $renk ) : bool

Bu işlevin kullanımı önerilmemektedir. Yerine imagesetstyle() ve imageline() çiftini kullanın.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

x1

Sol üst köşenin X konumu.

y1

Sol üst köşenin Y konumu. Resmin sol üst köşesinin koordinatları 0, 0'dır.

x2

Sağ alt köşenin X konumu.

y2

Sağ alt köşenin Y konumu.

renk

Dolgu rengi. imagecolorallocate() ile döndürülen bir renk tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Daima TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagedashedline() örneği

<?php
// 100x100 bir tuval oluşturalım
$im imagecreatetruecolor(100100);
$white imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);

// Dikine bir kesikli çizgi çizelim
imagedashedline($im50255075$white);

// Resmi kaydedelim
imagepng($im'./dashedline.png');
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

imagedashedline.png

Örnek 2 - Başka bir imagedashedline() örneği

<?php
// 100x100 bir tuval oluşturalım
$im imagecreatetruecolor(100100);
$white imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);

// Çizgi tarzını taımlayalım: İlk dört piksel beyaz,
// sonraki dört piksel renksiz. Bu, kesikli çizgi etkisi verir.
$style = Array(
                
$white,
                
$white,
                
$white,
                
$white,
                
IMG_COLOR_TRANSPARENT,
                
IMG_COLOR_TRANSPARENT,
                
IMG_COLOR_TRANSPARENT,
                
IMG_COLOR_TRANSPARENT
                
);

imagesetstyle($im$style);

// Kesikli çizgimizi çizelim
imageline($im50255075IMG_COLOR_STYLED);

// Resmi kaydedelim
imagepng($im'./imageline.png');
imagedestroy($im);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top