PHP 8.2.0 Beta 3 available for testing

getimagesizefromstring

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

getimagesizefromstringDizgedeki görüntünün boyutunu döndürür

Açıklama

getimagesizefromstring(string $dizge, array &$görüntü_bilgisi = null): array|false

İlk değiştirge olarak dosya ismi yerine bir dizge kabul etmesi dışında getimagesize() işlevi gibidir.

İşlevin nasıl çalıştığı hakkında bilgi için getimagesize() belgesine bakılabilir.

Değiştirgeler

dizge

Dizge olarak görüntü bilgisi.

görüntü_bilgisi

Bkz: getimagesize()

Dönen Değerler

Bkz: getimagesize()

Örnekler

Örnek 1 - getimagesizefromstring() örneği

<?php
$img 
'/path/to/test.png';

// bir dosya olarak aç
$size_info1 getimagesize($img);

// Bir dizge olarak aç
$data       file_get_contents($img);
$size_info2 getimagesizefromstring($data);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
28
imageman
8 years ago
getimagesizefromstring function for < 5.4

<?php
  
if (!function_exists('getimagesizefromstring')) {
      function
getimagesizefromstring($string_data)
      {
        
$uri = 'data://application/octet-stream;base64,'  . base64_encode($string_data);
         return
getimagesize($uri);
      }
}
?>
up
5
sarah at anigel dot net
8 years ago
Just a quick comment on the solution by imageman for versions < 5.4 you will need to enable allow_url_fopen in order to use the data wrapper.
To Top