imagegif

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagegifBir dosyaya veya tarayıcıya bir GIF resmi çıktılar

Açıklama

imagegif ( resource $resim [, string $dosyaismi ] ) : bool

imagegif() işlevi resim ile belirtilen resmin GIF biçemlisini oluşturup dosyaismi dosyasına çıktılar. resim değiştirgesi imagecreate() veya imagecreatefrom* işlevleri tarafından oluşturulmuş bir resmi belirtmelidir.

Resmin artalanı imagecolortransparent() ile şeffaf yapılmışsa dosya biçemi GIF89a, aksi takdirde GIF87a'dır.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

dosyaismi

GIF resminin kaydedileceği dosyanın yolu. Belirtilmezse veya NULL verilirse ham resim akımı doğrudan tarayıcıya çıktılanır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagegif() ile bir resmi çıktılamak

<?php
// Boş bir resim oluşturalım
$im imagecreatetruecolor(100100);

// Artalan rengi beyaz olsun
imagefilledrectangle($im0099990xFFFFFF);

// Resme bir metin çizelim
imagestring($im34020'GD Library'0xFFBA00);

// Resmi tarayıcıya gönderelim
header('Content-type: image/gif');

imagegif($im);
imagedestroy($im);
?>

Örnek 2 - Bir PNG resmini imagegif() ile bir GIF resmine dönüştürmek

<?php

// Resmi PNG olarak yükleyelim
$png imagecreatefrompng('./php.png');

// Bir GIF olarak kaydedelim
imagegif($png'./php.gif');

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($png);

// İşimiz bitti
echo 'PNG başarıyla GIF yapıldı!';
?>

Notlar

Bilginize:

GIF desteği GD kütüphanesinin 1.6 sürümünde tamamen kaldırılmış, gd-2.0.28'den itibaren yeniden etkin olmuştur.

Aşağıdaki kod parçası GD desteğinin durumuna bakarak taşınabilir PHP uygulamaları yazmanızı sağlar:

<?php
// Boş bir resim oluşturalım
$im imagecreatetruecolor(100100);

// Resim üzerinde bazı işlemler yapalım

// Resmi çıktılayalım
if(function_exists('imagegif'))
{
    
// GIF için
    
header('Content-type: image/gif');

    
imagegif($im);
}
elseif(
function_exists('imagejpeg'))
{
    
// JPEG için
    
header('Content-type: image/jpeg');

    
imagejpeg($imNULL100);
}
elseif(
function_exists('imagepng'))
{
    
// PNG için
    
header('Content-type: image/png');

    
imagepng($im);
}
elseif(
function_exists('imagewbmp'))
{
    
// WBMP için
    
header('Content-type: image/vnd.wap.wbmp');

    
imagewbmp($im);
}
else
{
    
imagedestroy($im);

    die(
'Bu PHP sunucusunda resim desteği yok');
}

// Resim desteği varsa belleği serbest bırakalım
if($im)
{
    
imagedestroy($im);
}
?>

Bilginize:

PHP 4.0.2'den itibaren desteklenen resim biçemlerini bulmak için function_exists() yerine imagetypes() işlevini kullanabilirsiniz:

<?php
if(imagetypes() & IMG_GIF)
{
    
header('Content-type: image/gif');
    
imagegif($im);
}
elseif(
imagetypes() & IMG_JPG)
{
    
/* ... vb. */
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • imagepng() - Tarayıcıya veya bir dosyaya bir PNG resmi çıktılar
  • imagewbmp() - Resmi bir dosyaya veya tarayıcıya çıktılar
  • imagejpeg() - Resmi tarayıcıya veya dosyaya yazar.
  • imagetypes() - Kurulu PHP'nin desteklediği resim türlerini döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top