imagecolordeallocate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecolordeallocateBir rengi tanımsız yapar

Açıklama

imagecolordeallocate(GdImage $görüntü, int $renk): bool

imagecolorallocate() veya imagecolorallocatealpha() ile tanımlanmış bir rengin tanıtıcısını siler.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

renk

Renk tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagecolordeallocate() örneği

<?php
$beyaz
= imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
imagecolordeallocate($im, $beyaz);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top