PHP 8.0.24 Released!

imagecolordeallocate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecolordeallocateBir rengi tanımsız yapar

Açıklama

imagecolordeallocate(GdImage $görüntü, int $renk): bool

imagecolorallocate() veya imagecolorallocatealpha() ile tanımlanmış bir rengin tanıtıcısını siler.

Değiştirgeler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

renk

Renk tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagecolordeallocate() örneği

<?php
$beyaz 
imagecolorallocate($im255255255);
imagecolordeallocate($im$beyaz);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top