CascadiaPHP 2024

imagecreatefromwebp

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

imagecreatefromwebpBir dosya veya URL'den yeni bir görüntü oluşturur.

Açıklama

imagecreatefromwebp(string $dosya): GdImage|false

Belirtilen dosyadan sağlanan görüntü için GDImage nesnesi döndürür. Canlandırmalı WebP dosyalarının okunamayacağı dikkate alınmalıdır.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtilebilir. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakılabilir. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulanabilir.

Bağımsız Değişkenler

dosya

WebP görüntüyü içeren dosyanın yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda görüntü nesnesi, hata durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarı durumunda artık GDImage örneği dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagecreatefromwebp() ile WebP -> JPEG dönüşümü

<?php
// WebP dosyasını yükle
$im = imagecreatefromwebp('./example.webp');

// %100 kalite ile jpeg dosyasına dönüştür
imagejpeg($im, './example.jpeg', 100);
imagedestroy($im);
?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
10
kawewong at gmail dot com
2 years ago
PHP GD and WebP support:

Normal WebP (VP8): supported since PHP 5.4
Transparent WebP or alpha transparency (VP8X, VP8L): supported since PHP 7.0
Animated WebP (VP8X): not supported at all.

You can use the images from here https://developers.google.com/speed/webp/gallery2
here https://ezgif.com/help/alternative-animated-image-formats
and here https://developers.google.com/speed/webp/gallery1

Test with imagecreatefromwebp('your-image.webp'); and see the errors.

You can detect animated or transparent webp using this code.

<?php
/**
* Get WebP file info.
*
* @link https://www.php.net/manual/en/function.pack.php unpack format reference.
* @link https://developers.google.com/speed/webp/docs/riff_container WebP document.
* @param string $file
* @return array|false Return associative array if success, return `false` for otherwise.
*/
function webpinfo($file) {
if (!
is_file($file)) {
return
false;
} else {
$file = realpath($file);
}

$fp = fopen($file, 'rb');
if (!
$fp) {
return
false;
}

$data = fread($fp, 90);

fclose($fp);
unset(
$fp);

$header_format = 'A4Riff/' . // get n string
'I1Filesize/' . // get integer (file size but not actual size)
'A4Webp/' . // get n string
'A4Vp/' . // get n string
'A74Chunk';
$header = unpack($header_format, $data);
unset(
$data, $header_format);

if (!isset(
$header['Riff']) || strtoupper($header['Riff']) !== 'RIFF') {
return
false;
}
if (!isset(
$header['Webp']) || strtoupper($header['Webp']) !== 'WEBP') {
return
false;
}
if (!isset(
$header['Vp']) || strpos(strtoupper($header['Vp']), 'VP8') === false) {
return
false;
}

if (
strpos(strtoupper($header['Chunk']), 'ANIM') !== false ||
strpos(strtoupper($header['Chunk']), 'ANMF') !== false
) {
$header['Animation'] = true;
} else {
$header['Animation'] = false;
}

if (
strpos(strtoupper($header['Chunk']), 'ALPH') !== false) {
$header['Alpha'] = true;
} else {
if (
strpos(strtoupper($header['Vp']), 'VP8L') !== false) {
// if it is VP8L, I assume that this image will be transparency
// as described in https://developers.google.com/speed/webp/docs/riff_container#simple_file_format_lossless
$header['Alpha'] = true;
} else {
$header['Alpha'] = false;
}
}

unset(
$header['Chunk']);
return
$header;
}
// webpinfo
?>

Reference: https://stackoverflow.com/a/68491679/128761

Usage:

<?php
$info
= webpinfo('your-image.webp');
if (isset(
$info['Animation']) && $info['Animation'] === true) {
echo
'It is animated webp.';
}
if (isset(
$info['Alpha']) && $info['Alpha'] === true) {
echo
'It is transparent webp.';
}
?>
To Top